Leidse Instrumentmakers School gaat samenwerken met Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg

overeenkomst_LiS_en_Fieldlab_Unmanned_Valley_Valkenburg_sm.jpgvrijdag 09 maart 2018 14:36

Overeenkomst met gemeente Katwijk getekend
De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een mbo-vakschool waar studenten zich specialiseren in de precisietechniek: het bedenken, ontwerpen, testen en toepassen van fijnmechanische technieken. Een onmisbaar vakgebied voor onbemande systemen en aanverwante technologieën.

De gemeente Katwijk ontwikkelt onder de noemer Unmanned Valley Valkenburg in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en de sector een innovatieve testomgeving op het gebied van onbemande toepassingen (drones) en technologieën als sensortechnologie en big data analyse. De kennis en faciliteiten van de LiS en het Fieldlab Unmanned Valley Valkenburg sluiten goed op elkaar aan en zijn waardevol voor de verdere ontwikkeling van een Unmanned Valley. Samenwerking tussen beide partijen draagt ook bij aan het realiseren van hoogwaardige kennisintensieve werkgelegenheid in Katwijk en de regio.

Voor deze ontwikkeling is een programma opgezet. De Leidse Instrumentmakers School is één van de partners waarmee een Europese subsidieaanvraag (EFRO) voor het Fieldlab Unmanned Valley is aangevraagd. Het Fieldlab is een testlocatie waar bedrijven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten om technologische oplossingen en producten op het gebied van onbemande toepassingen te ontwikkelen, testen en realiseren. In het Hangargebied komen ook leslokalen, bedrijfshuisvesting voor starters en ontmoetingsruimten.

De kennis en faciliteiten van de LiS en het Fieldlab sluiten goed op elkaar aan en zijn waardevol voor de ontwikkeling van het Fieldlab en de ontwikkeling naar een Unmanned Valley. De LiS heeft zeer gespecialiseerde technische kennis in huis die door de eindexamenstudenten in het Fieldlab direct toe te passen is. De apparatuur van de makerspace wordt in het LiS-gebouw in de 4e jaars werkomgeving geplaatst en de ontwikkelfaciliteiten die hierdoor onstaan zijn van grote toegevoegde waarde voor de sector. In deze ‘makerspace’ (een laboratorium, atelier, werklaats, workshopruimte) kunnen deskundigen, kennisinstituten, het bedrijfsleven en studenten samenkomen om samen te werken aan onbemande systemen , kennis en gereedschap delen of workshops geven. De toekomst moet uitwijzen of ook op locatie van het Fieldlab Unmanned Valley, al dan niet in samenwerking met de LiS, een aparte makerspace opgezet moet worden om aan de capaciteit te kunnen voldoen.

Samenwerkingsgebieden

Katwijk en de LiS gaan verder samenwerken op de volgende onderwerpen:

  • Een onderwijsloket voor het uitwisselen en versterken van kennis tussen onderwijsinstellingen op het gebied van drones;
  • Ontwikkelfaciliteiten voor de drone sector en het onderwijs creëren;
  • Uitvoeren en aantrekken van drone (gerelateerde) onderzoeksprojecten (R&D);
  • Versterken van de wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

De samenwerking is ook een kwaliteitsaanvulling voor het onderwijs van de LiS. Het Fieldlab biedt de eindexamenstudenten een uitstekende kans om hun specialisme in deze hoogwaardige nieuwe innovatieve sector toe te passen.

« Terug