Unmanned Valley Valkenburg: samen de schouders eronder

Unmanned_Valley_Valkenburg_2679woensdag 21 februari 2018 14:40

In het afgelopen jaar zijn diverse nieuwe stappen gezet die het voor bedrijven aantrekkelijk maken om op Valkenburg aan de ontwikkeling van drones en onbemande systemen te werken. De gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Zuid-Holland, onderwijsinstellingen en bedrijven werken samen om de locatie te laten groeien naar een hotspot voor ontwikkelingen op het gebied van drones en onbemande technologie. Wethouder Klaas Jan van der Bent:” Het is mooi om te zien dat door de energieke samenwerking tussen alle betrokken partijen de innovatie drone sector op Valkenburg echt begint te draaien”. Tijdens een evenement in de TheaterHangaar op Locatie Valkenburg vertelden deskundigen de ruim 100 genodigden over de stappen die gezet zijn in de sector van dronetechnologie en onbemande systemen en het belang van samenwerken.

Gemeente Katwijk en de TU Delft, partners in de stichting Unmanned Valley Valkenburg, hebben samen met de overheid en kennis- en onderwijsinstellingen een programma opgezet voor de ontwikkeling van het fieldlab Unmanned Valley. Inmiddels zijn 20 projecten gestart en deze worden ondersteund met kennis, ervaring en financiering vanuit ruim 20 partners. Een fieldlab is een locatie waar bedrijven en scholen elkaar ontmoeten om nieuwe technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, testen en toe te passen.

Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het voormalig vliegkamp Valkenburg, zorgt dat diverse activiteiten een plek krijgen in het Hangaargebied op Locatie Valkenburg. Voor de komende vijf jaar heeft het Rijksvastgoedbedrijf bij de provincie een luchthavenregeling aangevraagd. Deze regeling maakt het voor drone bedrijven mogelijk om drones ook buiten te testen. De provincie zal naar verwachting binnenkort besluiten om de regeling te verlenen.
Yes!Delft , Aerialtronics en ESA-ESTEC onderstreepten het belang van samenwerken en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden.
Tot slot constateerde gedeputeerde Adri Blom-Lemstra dat de laatste jaren al grote stappen zijn gezet. Zij sprak haar vertrouwen uit over de kans die deze innovatieve drone sector krijgt om zich op Locatie Valkenburg verder te ontwikkelen.

Op dezelfde dag was de DroneClash, een wedstrijd van het TU Delft Micro Airvehicle Lab, waarin de verschillende teams elkaars drone moesten zien te elimineren. De wedstrijd geeft de deskundigen inzicht in hoe je drones op een veilige manier uit de lucht kan halen. Dat is belangrijk als een drone op een plek komt waar deze niet hoort te zijn en daarbij de veiligheid in gevaar brengt. Bijvoorbeeld op een vliegveld of bij een ongeluk waar een traumahelikopter probeert te landen.

« Terug