Boulevard veiliger voor fietsers

FD9BB4E2-DFE7-4044-BF79-315F6377AE56.pngzaterdag 27 januari 2018 15:02

Afgelopen zomer kreeg de ChristenUnie een signaal zowel vanuit de bevolking als vanuit de ambulance dienst dat er vaker fietsongevallen zijn op de Boulevard. De opstaande stoeprand zou de veroorzaker zijn. Dit was voor de ChristenUnie aanleiding om een aantal informatieve vragen te stellen die niet geleid hebben tot een aanpassing van het fietspad.

Een paar weken geleden bereikte ons weer een bericht van een fietsongeval. Deze was wel degelijk het gevolg van de hoge stoeprand langs het fietspad. Om meer aandacht te krijgen voor deze fietsongevallen is het belangrijk om te weten om hoeveel ongevallen het gaat. Met medewerking van RAV Hollands Midden en de Politie heeft de ChristenUnie intussen inzage in een aantal geregistreerde fietsongevallen op de Boulevard. In 2016 zijn er acht registraties geweest van fietsongevallen op de Boulevard, terwijl in 2017 er 14 fietsongevallen zijn geregistreerd. Tel daarbij de valpartijen van mensen die gelijk naar huis of naar de dokter gaan, dan liegen deze cijfers er niet om. Ook heeft de ChristenUnie vastgesteld dat het fietspad aan de zeezijde over de hele lengte van de Boulevard op een wisselende wijze is ingericht. Deze onduidelijkheid wekt discussie en afwijkend/verrassend verkeersgedrag in de hand, wat niet bijdraagt aan de veiligheid. De ChristenUnie heeft de volgende vragen.

1. Is het college op de hoogte van bovengenoemd aantal ongevallen? Is het College bekend met het risico vanwege deze rechte stoeprand, wat als oorzaak wordt genoemd voor veel fietsongevallen.
2. Is het College met de ChristenUnie van mening dat gezien deze getallen meer veiligheid voor de fietsers op de Boulevard gegarandeerd moet worden?
3. Is het College het eens met de ChristenUnie dat het hoog tijd wordt om het fietspad aan de Boulevard beter in te richten om fietsongevallen te voorkomen?
4. Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2014 is gesproken over het vergevingsgezinde fietspad: van idee naar praktijk. Is het college hiermee bekend? http://www.vergevingsgezindefietspad.nl, http://www.vergevingsgezindefietspad.nl/wp-content/uploads/2016/09/Fiets_2016_09_fietspaden.pdf.
5. Tijdens ons werkbezoek in Den Haag heeft onze fractie geconstateerd dat Den Haag een aantal fietspaden in het centrum zo heeft ingericht dat fietsers in staat worden gesteld hun fouten te herstellen om letterlijk weer op het goede pad terecht kunnen komen. Langs deze fietspaden is geen rechte stoeprand, maar een schuine stoeprand geplaatst. Het zogenaamde vergevingsgezinde randje langs een fietspad. Is het college met ons van mening dat deze oplossing meer veiligheid biedt aan de fietsers op de Boulevard.
6. Is het College op de hoogte van de onduidelijke aanduidingen en daarmee ook van de verkeerskundige status van het fietspad aan de zeezijde van de Boulevard?
7. Deelt het College de zorg dat deze onduidelijkheid nadelig kan uitwerken op de veiligheid voor de diverse weggebruikers en de handhaving?
8. Gaat het college werken aan een voorstel om de Boulevard veiliger te maken voor fietsers a) door de het fietspad aan de Boulevard te voorzien met deze vergevingsgezinde rand, b) de inrichting van het fietspad dan wel fietsstrook te verduidelijken of verbeteren?

2 Toelichting: Die vraag heeft te maken met de wisselende wijze waarop het fietspad is ingericht. We ervaren dat als rommelig, niet eenduidig. Er staat namelijk aan het begin aan de noord-Boulevard wel een G11 verplicht fietspad bord. Deze wordt echter nergens meer herhaald terwijl er diverse verharde kruisingen/toeritten zijn. Heel opmerkelijk is vervolgens dat ter plaatse van de twee toeritten van de parkeergarage een fietsembleem in de fietsbaan is aangebracht. De belijningsstrepen staan daar weer iets verder uit elkaar. Daar wil men kennelijk in ieder geval wel een fietsstrook suggereren... Dus alleen voor fietsers en alleen passage toegestaan van auto’s die de parkeertoegang willen bereiken. Ter hoogte van de zeezijde promenade/aansluiting Voorstraat is er weer duidelijk sprake van een fietssuggestiestrook, daar is geen verhoogde fietsbaan en er is sprake van een duidelijk onderbroken belijning en geen fietsembleem in het wegdek. Daar mag je dus als fietser sowieso op de rijbaan en als automobilist op de fietsbaan...Deze wordt echter nergens meer herhaald terwijl er diverse verharde kruisingen/toeritten zijn. Kortom: wat ons betreft moet de gemeente goed kijken naar de inrichting van het fietspad. Meer duidelijkheid voor de fietser.

« Terug