Buitenruimte Aquamar: over burgers en bomen

72902F56-457D-44EE-B5BA-A1409B70A4FE-768x576.jpegdinsdag 23 januari 2018 15:03

Nu de voltooiing van het nieuwe zwembad Aquamar steeds dichterbij komt, moet ook de herinrichting van de omgeving van Aquamar geregeld worden. Het gaat dan over het marktplein, de entree naar het zwembad en de Triumfatorkerk, horeca en een fraaie speeltuin. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag hiervoor "groen licht" gegeven. Jaap Oudes van de ChristenUnie zegt: "Met dit besluit komt er concreet zicht op wat een mooi stukje Katwijk gaat worden, een impuls voor de wijk. Ons nieuwe zwembad - op zichzelf al een prachtige voorziening - gaat ingebed worden in een mooie omgeving die voor veel doelen gebruikt kan worden."

De ChristenUnie had wel enkele kritische noten. Ondanks veel aandacht van de gemeente voor participatie van burgers, kregen bewoners van de Piet Heinlaan t.o. het marktplein onvoldoende ruimte om voor hun belangen op te komen. Zij willen geen bomen tegenover hun huizen en zijn bang voor schaduwwerking. Op verzoek van de gemeenteraad kreeg het overleg een nieuwe impuls, waardoor mogelijk nog wat extra aan de bezwaren van deze bewoners tegemoet kan worden gekomen. Overigens koos de ChristenUnie wel voor een met mooie, groene bomen omzoomd marktplein om het zo de gewenste indrukwekkende uitstraling mee te geven.

Samen met Gemeentebelangen heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om vijf 40 jaar oude zwarte dennen te behouden. De gemeente was van plan deze dennen te kappen omdat ze niet in het inrichtingsplan zouden passen. De ChristenUnie vindt dat met dergelijke markante bomen die nog generaties mee kunnen veel nadrukkelijker rekening had moeten worden gehouden in het inrichtingsplan. De voltallige gemeenteraad steunde dit initiatief en gaf de wethouder opdracht om met een alternatieve inrichtingsschets te komen waarbij de dennen behouden blijven.

« Terug