ChristenUnie op bezoek bij Stichting De Brug in Katwijk

216AEA71-5D53-421E-BF61-772C2A594D71.pngwoensdag 29 november 2017 15:05

Op vrijdag 24 november jl. heeft de fractie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan De Brug, GGZ instelling voor verslavingszorg aan de Schaepmanstraat en aan de werkervaringsplaats De Kringloop in het Heen. Gesproken over wat De Brug nu doet op het gebied van verslavingszorg, maar ook over hun plannen voor de toekomst.

De Brug is uitgegroeid tot een professionele organisatie met veel vrijwilligers en is een belangrijke speler binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Katwijk. Er wordt hulp geboden aan mensen ouder dan 18 jaar. Denk hierbij aan ambulante hulp, deeltijdbehandeling of groepsbehandelingen, maar ook aan hulp bij wonen (woonbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen en doorstroomwoningen). Ook ex-verslaafden en ex-gedetineerden worden geholpen bij het opbouwen van een stabiel, gezond en ‘nieuw” leven. Samen met taakstraffers en mensen met een uitkering biedt De Kringloop een plek om werkervaring op te doen met de hoop dat zij uitstromen naar een reguliere baan. Het is geweldig om even op adem te komen in het inloophuis voor een heerlijke maaltijd, een praatje en een bakje koffie.

Helaas hebben ook jongeren onder de 18 jaar steeds meer te maken met een alcohol, drugs of gameverslaving. De ChristenUnie is van mening dat nagedacht moet worden welke hulp geboden kan worden aan deze doelgroep. Met de directeur van De Brug, Jan Willem Ypma is gesproken welke rol De Brug hierin zou kunnen hebben. Ook de rol van ouders kwam aan de orde. Hoe kan het programma gericht op ouders voor deze doelgroep worden ingezet. Hierover zal verder worden doorgesproken.

De ChristenUnie kijkt terug op een werkbezoek bij een organisatie met oog voor kwetsbare mensen en is trots op en dankbaar met deze mooie organisatie van gedreven professionals en betrokken vrijwilligers.

« Terug