ChristenUnie: Katwijk dementievriendelijk

dementievriendelijke gemeentevrijdag 26 mei 2017 15:12

De fractie van ChristenUnie Katwijk heeft bij de algemene beschouwingen in 2016 middels een motie het college verzocht om met een voorstel te komen om van gemeente Katwijk in 2017 een dementievriendelijke gemeente te maken. Samen met het onderwerp eenzaamheidsbestrijding is dit door de gemeenteraad op de gemeentelijke agenda van 2017 gezet.

In Nederland zal het aantal mensen met dementie in 25 jaar meer dan verdubbelen van 260.000 naar 540.000. Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de drastische toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar tachtig procent. Dit zal meer en meer gaan zorgen voor een grote belasting van mantelzorgers.

De gemeente Katwijk heeft het Welzijnskwartier gevraagd om een plan te ontwikkelen waarbij de lokale bestrijding van eenzaamheid van de grond komt en er een start wordt gemaakt om van Katwijk een dementievriendelijke gemeente te maken. In een Dementievriendelijke Gemeente (DVG) is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Mensen met (beginnende) dementie worden actief ondersteund om zo lang en goed mogelijk mee te doen in onze gemeente. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen moet vergroten.

Er is geen vast stappenplan om een gemeente dementievriendelijk te maken. Er zal onderzoek worden gedaan naar wat er voor Katwijk nodig is om een dementievriendelijke gemeente te worden. Hierbij wordt samenwerking gezocht met verschillende organisaties om zo elkaars kennis te kunnen gebruiken. Een Quickscan Dementie die op dit moment van onze gemeente wordt gemaakt, moet lijden tot concrete adviezen en aanbevelingen voor dementievriendelijk welzijn in Katwijk. Volgende maand zal het Welzijnskwartier een conferentie organiseren voor alle betrokken partijen om aan de hand van deze adviezen en aanbevelingen concrete vervolgstappen te zetten.

« Terug