Christenunie: samen voor een groener Katwijk

hanging basketsmaandag 09 januari 2017 15:18

Ook 2017 komt gemeente Katwijk met het goede voornemen om onze leefomgeving merkbaar de vergroenen. Het afgelopen jaar is daar met diverse initiatieven al een goede start mee gemaakt.

Fleur en kleur
In 2016 zijn er op diverse plekken in de gemeente 'hanging baskets' geplaatst om zo meer fleur en kleur op straat aan te brengen. Vanuit verschillende bronnen is daar erg positief op gereageerd. Dit voorjaar (en komende jaren) zullen de hanging baskets daarom wederom worden opgehangen.

Meedenken
Samen met bewoners, bedrijven en instellingen kunnen we Katwijk groener maken. In het afgelopen jaar is er gedurende een aantal weken op verschillende plaatsen in de gemeente geflyerd met de oproep om met ideeën te komen voor de invulling van “Katwijk merkbaar groener”. Hier zijn verschillende ideeën op binnengekomen. Uit de ideeën is een selectie gemaakt van mogelijkheden om meer groen in de buitenruimte te realiseren. Zo wordt komend jaar de mogelijkheid gecreëerd voor inwoners om een zogenaamde plantenschaal/bak te adopteren. De gemeente plaatst deze en de bewoners zullen zorgdragen voor het onderhoud.

Verstening
Voor de ChristenUnie is het erg belangrijk dat er genoeg groen is in de leefomgeving en is daarom blij met deze initiatieven. Gemeente Katwijk geeft hier het goede voorbeeld.
Het is van belang dat er wordt ingezet op de vergroening van zowel openbare als particuliere tuinen. Ook vergroening van particuliere tuinen is van algemeen belang. De verstening van onze tuinen hebben negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en het waterbeheer. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. De overheid kan particulieren niet dwingen, maar wel bijdragen aan bewustwording. Ook hier gaat de gemeente Katwijk komend jaar mee aan de slag.

« Terug