Aanbestedingsvoordeel Rijnlandroute inzetten voor beweegbare bruggen

maandag 19 december 2016 15:19

De provincie Zuid-Holland heeft de aanleg van de eerste fase van de Rijnlandroute (tussen de A4 en de A44) gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. Uit de aanbesteding blijkt een financieel voordeel van 11% op de geschatte plankosten voor dit deel van de route, dat de Katwijkse gemeentegrond alleen raakt bij de grens van Valkenburg en Leiden.

De provincie heeft in eerder stadium al toegezegd eventuele voordelen bij de aanbesteding te willen aanwenden voor inpassingswensen die leven bij de betrokken gemeenten. Die gemeente moet wel bereid zijn daar zelf ook financieel aan bij te dragen.
<img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2016/12/RLR-brug-A44.jpg" alt="" width="300" height="168" class="aligncenter size-full wp-image-4743" />
De Katwijkse gemeenteraad heeft juist deze maand aan de provincie laten weten het beweegbaar houden van de bruggen over de Oude Rijn van groot belang te vinden voor de economie van Katwijk. Het water is namelijk een belangrijke vaarroute voor een aantal Katwijkse bedrijven, zo werd tijdens de raadsvergadering nog eens benadrukt door Peter Jongejan, voorzitter van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV).
<!--more-->
Unaniem koos de raad ervoor om de provincie te verzoeken een eerder beloofd bedrag (€ 5 miljoen) voor de aansluiting van de Rijnlandroute op de bestaande N206 bij Katwijk aan de Rijn nu te besteden aan het open houden van de bruggen. De gewenste tunnelvariant bij N206-Duinvallei is door het ontbreken van voldoende financiën vooralsnog onhaalbaar.

Wel houdt de ChristenUnie, net als alle partijen in de raad, onverkort vast aan de noodzaak om voor de N206 een oplossing te vinden. Het wordt straks een provinciale aansluiting op de Rijnlandroute met een provinciale flessenhals, waarvan Katwijk de problemen gaat ondervinden, beklemtoonde Ton de Vries bij de besluitvorming in de raad. De provincie is nu eenmaal niet bereid het gat naar de werkelijke kosten voor een tunnelvariant (tientallen miljoenen) te dichten.

Wat betreft de huidige kans om inpassingswensen te betalen uit het aanbestedingsvoordeel laat Katwijk de provincie weten het beweegbaar houden van de bruggen aan te melden en hieraan zelf ook te willen bijdragen.
Katwijk verzoekt ook om het aanbestedingsvoorstel niet te beoordelen bij het hoofdcontract (fase 1), maar pas wanneer de hele Rijnlandroute is aanbesteed. Dus na aanbesteding van de Tjalmaweg (Katwijk) en de Europaweg (Leiden).

De provincie heeft kortgeleden bepaald dat er sprake moet zijn van 30% voordeel op de aanbesteding om het risico op meerwerk tijdens de aanleg te dekken. Daarmee lijkt het eerste voordeel van 11% op het hoofdcontract uit te monden in een wassen neus voor de betrokken gemeenten, waaronder Katwijk.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Dat het aanbestedingsvoordeel nu lager uitvalt dan de door de provincie gestelde 30%, betekent voor Katwijk nog niet dat het open houden van de bruggen kansloos is. Dit percentage is pas recent door de provincie bepaald. Eerder werd altijd gesproken over een ‘substantieel’ aanbestedingsvoordeel. Een voordeel van 11% vinden wij substantieel. De provincie heeft wel toegezegd de aannemerscombinatie te vragen om een aanvullende aanbieding te doen voor het beweegbaar houden van de bruggen.’

Het is duidelijk: college en raad van Katwijk zetten zich in voor een optimale inpassing van de Rijnlandroute. Met beweegbare bruggen en verbeterde inpassing voor Katwijk (Binnen) en Valkenburg. Over de Tjalmaweg gaat komend voorjaar worden gesproken.

« Terug