ChristenUnie vraagt aandacht voor eenzaamheid en groene schoolpleinen

maandag 04 juli 2016 15:46

Afgelopen donderdag werd de Kadernota – de voorloper van de begroting voor volgend jaar – in de gemeenteraad besproken. De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor eenzaamheid en groene schoolpleinen.

<strong>Eenzaamheid</strong>
In Nederland voelen meer dan 1 miljoen mensen zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt niet alleen bij ouderen voor, maar is van alle leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten. Op eenzaamheid rust een taboe, bijna niemand wil er openlijk voor uitkomen. Volgens de ChristenUnie is dit een probleem van ons allemaal. Hoewel Katwijk een traditionele gemeente is met een rijk verenigingsleven, veel kerken en sociale verbanden, is ook bij ons eenzaamheid een probleem. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ook wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Als eerste moet het probleem in kaart gebracht worden en op welke plek het probleem zich afspeelt, bijvoorbeeld door de opzet van een monitor. Dan kan er gericht bepaald worden waar aan gewerkt kan worden. Maar bovenal moeten goede initiatieven vanuit onze samenleving aangemoedigd en gefaciliteerd worden. De ChristenUnie heeft daarom aan het college gevraagd om in de komende begroting geld te reserveren voor de bestrijding van eenzaamheid. Het college heeft toegezegd om voor de begroting met een voorstel te komen.

<img class="aligncenter size-full wp-image-4525" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2016/07/image-1.jpg" alt="image" width="1023" height="665" />

<b>Groene schoolpleinen</b>
De ChristenUnie streeft naar een merkbaar groener Katwijk, groener ook voor onze kinderen. Het is belangrijk dat onze kinderen opgroeien in groene omgeving, en groene of groenere schoolpleinen kunnen daar aan bijdragen. Een plein waar kinderen verstoppertje spelen achter bomen en struiken, een plein waar kinderen in contact komen met de natuur, waar kan worden geklommen en geklauterd. Veel schoolpleinen bestaan nu hoofdzakelijk uit tegels. De ChristenUnie vindt dat dit beterkan! Daarom heeft de ChristenUnie het college gevraagd om aan de slag te gaan om basisscholen aan te moedigen initiatief te nemen om schoolpleinen te “vergroenen”. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met de lokale groenondernemers of nationale subsidiefondsen, zoals fonds 1818, die initiatieven (financieel) steunen. De ChristenUnie is blij dat het college ook voor het “vergroenen” van de schoolpleinen na de zomer met voorstellen zal komen!

« Terug