Inpassing HOV verder onderzocht

zaterdag 23 april 2016 15:55

<table>
<tbody>
<tr>
<td width="662">In juli vorig jaar heeft het college van B&amp;W ingestemd met een deel van de maatregelen die in de openbare ruimte genomen moeten worden om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in te passen in de kern van Katwijk. Voor de maatregelen waar het college niet mee heeft ingestemd, was aanvullend onderzoek nodig, omdat deze maatregelen niet genoeg waren uitgewerkt en onderbouwd. In de afgelopen periode is hard aan de aanvullende onderzoeken gewerkt, maar een uitspraak over de inpassing van het HOV laat langer op zich wachten dan eerder was ingeschat. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Ik begrijp dat de omgeving snel duidelijkheid wil over de inpassing, maar wij vinden zorgvuldigheid van het grootste belang. Daarom willen wij geen haastig besluit nemen. Ook het vervolgtraject met de raad en de belanghebbenden zal de nodige tijd krijgen en niet haastig worden doorlopen.’

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2016/04/inpassing-hov-verder-onderzocht/halte-rnet-zuid-holland-noord-2/" rel="attachment wp-att-4380"><img class="aligncenter size-full wp-image-4380" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2016/04/halte-RNET-Zuid-Holland-Noord.png" alt="halte-RNET-Zuid-Holland-Noord" width="570" height="427" /></a>

De gemeente en de provincie Zuid-Holland hebben inmiddels flinke vorderingen in het onderzoek gemaakt. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘We werken aan het plan in z’n geheel. Daarbij proberen we zo veel mogelijk verbeteringen in het plan te verwerken, en het niet te laten bij kleine aanpassingen. Dit kost meer tijd dan we hadden verwacht. Dit onderzoek moeten we grondig uitvoeren om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen. Soms is daarvoor nog wat extra tijd nodig’.

De gemeente en de provincie willen eerst alle benodigde gegevens scherp in beeld hebben, voordat een zorgvuldig en goed afgewogen antwoord op de onderzoeksvragen gegeven kan worden. Zodra er meer duidelijkheid over de planning is, volgt verdere informatie.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

&nbsp;

« Terug