Lessen trekken uit wat mis ging in Haven fase 2 Zuid

woensdag 20 april 2016 15:56

Het terrein aan de oostkant van de Prins Hendrikkade heeft een transformatie ondergaan van havengebied met industrie naar een woonwijk. Het is een langlopend en complex project, waarbij de gemeente de grond bouwrijp en de wijk woonrijp moet opleveren. Ook het rioleringsstelsel is volledig vernieuwd en gemoderniseerd aangelegd. Inmiddels wordt er gebouwd aan een fraaie woonwijk op een attractieve locatie in het centrum van Katwijk aan Zee.

<img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2016/04/Haven2Z-site.jpg" alt="Haven2Z site" width="800" height="523" class="aligncenter size-full wp-image-4369" />
De gemeenteraad is echter geconfronteerd met forse overschrijdingen van de beschikbaar gestelde financiën en zal reserves moeten aanspreken om de gaten te dichten. Meerwerk, vertragingen, onvoorziene kosten die deels voorzien konden worden, tegenvallers door pech, een lastige aannemer, de uitvoering van het project rammelde aan alle kanten.
De oppositie had er een motie van wantrouwen voor over en stelde daarmee voor om het vertrouwen in het college op te zeggen. De motie kreeg geen meerderheid in de gemeenteraad.

Nu zijn de kosten werkelijk de pan uitgerezen door slechte voorbereiding (bestek) en ontbrekende regie, onder verantwoordelijkheid van gemeentelijke afdelingen. Een onderzoeksrapport van het bureau Witteveen + Bos toonde dat overtuigend aan. Over de conclusies van dat rapport waren raad en college het roerend eens. Ton de Vries noemde die conclusies namens de ChristenUnie zelfs schrikbarend.
<!--more-->

Ernstig dus. En genoeg reden om met het oog op de toekomst een reeks kritische vragen te stellen. Deelt het college de conclusies van het rapport? Wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid erkend? Worden de aanbevelingen overgenomen? Worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de ambtelijke en bestuurlijke top zolang onwetend kan blijven van problemen in projecten van de gemeente? Dat het zo nooit meer mag gebeuren?

Die vragen zijn in debatten beantwoord en in een brief van het college verduidelijkt en aangescherpt. Daarmee was voor de ChristenUnie, het CDA en de SGP, het vertrouwen in de toekomst veilig gesteld.

De motie van Hart voor Katwijk en andere partijen veronderstelde juist een gebrek aan vertrouwen in het college en de maatregelen die het gaat nemen om herhaling te voorkomen. Dat vertrouwen is er wel bij de ChristenUnie en de coalitiepartners, die Katwijk niet met de brokstukken wilden laten zitten. Het college is goed bezig voor Katwijk, al heeft het hier een flinke steek laten vallen.

“Het treintje van de motie is op de rails gezet en kan blijkbaar niet meer stoppen, welk antwoord er vanuit het college ook wordt gegeven”, stelde woordvoerder Ton de Vries in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Fouten zijn erkend, lessen worden getrokken. Het college zegde toe de gemeenteraad eind mei te informeren over de aanpak en voortgang van het proces van cultuurverandering in de organisatie, in gang gezet naar aanleiding van het onderzoek naar het project Coligny in 2013. Het Havenproject liep toen al, maar het rapport Witteveen + Bos laat zien dat er nog veel werk moet worden verzet. De gemeenteraad zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid hierbij de vinger geregeld aan de pols moeten houden.

« Terug