Nieuwe toekomstvisie op het jeugdbeleid

maandag 28 maart 2016 15:58

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een nieuwe toekomstvisie op het jeugd- en jongerenwerk komt in de gemeente Katwijk.  De oude visie is achterhaald en kan gewoon geen uitgangspunt meer zijn om belangrijke besluiten te nemen over het accommodatie gebonden jeugd- en jongerenwerk.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2016/03/nieuwe-toekomstvisie-op-het-jeugdbeleid/jeugdbeleid/" rel="attachment wp-att-4341"><img class="aligncenter size-full wp-image-4341" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2016/03/jeugdbeleid.jpg" alt="jeugdbeleid" width="329" height="153" /></a>

De ChristenUnie heeft over dit onderwerp uitgebreid van gedachten gewisseld met zowel de wethouder als met de raad en kaders meegegeven die nodig zijn om een goed jongerenbeleid neer te zetten.  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat de gehele Katwijkse jeugd in het traject meedoet en dat de behoefte onder jongeren wordt onderzocht.  We gaan graag de verbinding aan met een breed aantal organisaties die te maken hebben met jeugd. Ook worden  heldere doelen en concrete plannen vastgesteld. De ChristenUnie denkt graag met de wethouder mee gedurende dit traject.

De wethouder heeft goed geluisterd naar de inbreng van de ChristenUnie betreffende de besluiten die het college wilde nemen.  De wethouder gaat aan de slag om nog voor het eind van dit jaar een nieuwe toekomstvisie vast te stellen, die de basis zal zijn voor de uitvoering van het jongerenwerk. Het huidige beleid op het christelijk jeugdwerk wordt voortgezet, waarbij de ChristenUnie graag een evaluatie ziet op de ondersteuning van de beroepskrachten gedurende de laatste periode en deze mee te nemen richting de nieuwe visie. Wat de uitwerking van het plan van renovatie en optimalisering van Scum is toegezegd dat Scum pas verbouwd wordt als er een definitieve visie op het jongerenwerk is vastgesteld.  De herbevestiging van de kaders in de centra geldt ook tot de nieuwe visie wordt vastgesteld.

De ChristenUnie kijkt terug op een goede samenwerking met raad en wethouder over dit belangrijke onderwerp en blijft betrokken op het nieuwe jeugdbeleid.

« Terug