Waterschapsbestuurders ChristenUnie-SGP bezoeken Katwijk

woensdag 09 maart 2016 16:21

Afgelopen vrijdag bezochten de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Remmert Kerst (CU) en Niek van der Plas (SGP), Katwijk om samen met de fracties van de ChristenUnie en SGP te zien welke ontwikkelingen er spelen rond de Katwijkse kust.<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/?attachment_id=4327" rel="attachment wp-att-4327"><img class="aligncenter size-full wp-image-4327" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2016/03/Waterschap-CU-SGP.jpg" alt="Waterschap CU-SGP" width="960" height="650" /></a>

Tijdens het bezoek werd een aantal locaties bekeken waar belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. De mogelijke komst van een Blue Energy centrale, die uit zoet en zout water energie kan opwekken, werd besproken. Ook de veiligheid kwam aan bod. Met name bij de uitwatering spelen er problemen met de afvoer van het spuiwater die voor ongelukken kunnen zorgen. Verder kwamen de aanleg van langere pieren en de zwemwaterkwaliteit aan bod. Katwijk heeft al tijden geen blauwe vlag meer mogen hijsen. Samen met het waterschap moet er gezocht worden naar mogelijkheden om de waterkwaliteit aan de Katwijkse kust te verbeteren zodat straks de blauwe vlag weer kan wapperen op het Katwijkse strand.<!--more-->

De Katwijkse raadsleden gaven de leden van het waterschap ook mee dat bij grote projecten gebruik gemaakt moet worden van SROI (Social Return On Investment). Een voorwaarde in de aanbesteding die uitvoerders van grote projecten verplicht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld oudere werklozen of mensen met een arbeidsbeperking, in te zetten bij het werk. De leden van het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan met deze zaken aan de slag.

&nbsp;

« Terug