Hoe gaan we om met de bescherming van archeologisch erfgoed?

maandag 25 januari 2016 16:24

<img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2016/01/Valkenburg_-_N206_-_Romeinse_weg.jpg" alt="Valkenburg_-_N206_-_Romeinse_weg" width="2122" height="1413" class="aligncenter size-full wp-image-4295" />
Je hoort mensen er wel eens over mopperen, en dat is begrijpelijk. Bij zo ongeveer elk bouwplan moet eerst onderzocht worden of er in de bodem waardevolle vondsten zijn te verwachten. Dat kan beginnen met een kleine onderzoeksboring, en naar gelang de verwachting worden uitgebreid naar sleuven of putten. Pas daarna wordt besloten tot een opgraving, al wordt tegenwoordig ook vaak besloten het erfgoed te laten zitten. Als er maar niets vernield wordt.

Het kost tijd en geld, maar we beseffen met elkaar ook wel dat het om waardevolle vondsten kan gaan. Daarom noemen we het “monumentaal” en “erfgoed”, net als we dat bij bovengrondse monumenten doen. Dat verdient bescherming en daar is regelgeving voor nodig.
Bij de evaluatie van het beleid sinds 2007 bleek er in de Gemeenteraad brede steun voor de bescherming van archeologisch erfgoed te zijn, maar ook veel vragen over de uitvoering van het beleid.<!--more-->

Onnodig?

Wordt er niet vaak onnodig onderzoek gedaan? Hoe kunnen we gerichter bepalen waar het nodig is en waar niet? Dat is in het belang van grondeigenaren (personen en bedrijven), en ook van de archeologie zelf. Ook daar kan tijd en geld maar één keer worden besteed. Hoe gerichter hoe beter.

Daarom is gekozen voor verruiming van vrijstellingsnormen (minder vergunningplicht) en een noodzakelijkheidstoets waarmee de eigenaar kan aantonen dat onderzoek niet nodig is door aantoonbare eerdere verstoring of onderbouwd eigen onderzoek.
Zo is ook besloten de vrijstelling voor bollengrond te verruimen van 30 naar 70 cm. Bollengrond is tot die diepte vrijwel altijd verstoord door de bewerking van het land in afgelopen eeuwen.

Niet alle insprekers en partijen vonden de diverse verruimingen ver genoeg gaan. Wat de ChristenUnie betreft kreeg wethouder Knape, gesteund door onze eigen archeoloog Voormolen (lang niet elke gemeente beschikt over interne deskundigheid) de handen wel op elkaar. Waar het kan worden de regels verruimd.

Toezegging

Met de toezegging van de wethouder om de voorbereiding van de Omgevingswet (2018) af te stemmen met belanghebbende organisaties (zoals LTO Noord) zijn wellicht nog verbeteringen te bereiken. Ook een verbeterde (regionale) verstoringskaart is een middel om onnodige onderzoeken te voorkomen. Nog voor de zomer wordt de raad geïnformeerd over het verloop en de vervolgaanpak.

Daarbij blijft voor de ChristenUnie het devies: onnodige bestemmingen voorkomen, maar niet ten koste van de bescherming van waardevol erfgoed.

Laten zien

En vergeet niet de resultaten van opgravingen aan onze inwoners te laten zien! We hebben een prachtige gemeente met ook ondergronds monumenten van de Romeinen en eerder, via de Middeleeuwen naar jongere vondsten. Waard om beschermd en getoond te worden.

« Terug