ChristenUnie: schulden samen aanpakken

woensdag 18 november 2015 16:27

In de raadsvergadering van 19 november staat het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 op de agenda. In dit beleidsplan wordt voor de komende jaren de uitgangspunten, missie en doelstelling van schuldhulpverlening in Katwijk vastgelegd.

<strong>Samenwerken</strong>
De ChristenUnie is positief over het voorgestelde beleid. "Katwijk kiest voor sociale en integrale schuldhulpverlening. Verschillende instanties werken samen bij de aanpak van schuldenproblematiek in Katwijk. Er is sprake van een laagdrempelige toegang. Op voorhand wordt er niemand uitgesloten en er is geen wachtlijst", zegt CU-raadslid Geesje Haasnoot.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/11/image.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4254" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/11/image.jpg" alt="image" width="600" height="400" /></a>

In het gemeentehuis is het Budget Informatie Punt (BIP) gevestigd, een professionele organisatie die inwoners begeleid bij (dreigende) problematische schulden. Per hulpvraag wordt een traject op maat aangeboden. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat hierbij voorop. Het BIP heeft een breed netwerk van partners in het veld waarmee zij samenwerkt. Voorbeelden hiervan zijn het project Broodnodig, de Formulierenbrigade en de vrijwilligers van Grip op de Knip.

<strong>Vroegsignalering</strong>
De nadruk ligt de komende jaren op preventie en vroegsignalering van geldproblemen. Gemeente katwijk zal hier op inzetten door middel van het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners. Ook is de verwachting dat de sociale wijkteams hierin een bijdrage kunnen leveren. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen die aan vroegsignalering van schuldenproblematiek kunnen bijdragen zullen worden onderzocht en zo mogelijk worden ingezet. Haasnoot: "Op het hebben van schulden rust nog steeds een taboe. Niet iedereen zoekt direct hulp als er financiële problemen zijn. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente eraan werkt dit taboe te doorbreken. Door vroegtijdig hulp te bieden kan voorkomen worden dat financiële problemen uitgroeien tot problematische schulden".

« Terug