ChristenUnie en burgerparticipatie

zaterdag 10 oktober 2015 16:33

De afgelopen periode heeft het college en de gemeenteraad regelmatig gesproken over burgerparticipatie en de bestuursstijl van de gemeente Katwijk. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat burgerparticipatie kan bijdragen aan het vertrouwen van burgers in de democratie. De grote vraag is steeds: hoe kunnen college, raad en ambtenaren burgers uitdagen actiever mee te doen?

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/10/christenunie-en-burgerparticipatie/p1110513/" rel="attachment wp-att-4150"><img class="aligncenter size-full wp-image-4150" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/10/P1110513.jpg" alt="P1110513" width="4592" height="3448" /></a>

Participeren betekent meedoen, actief aan iets deelnemen. Participeren doen we samen en vraagt verantwoordelijkheid van het college, ambtenaren en de gemeenteraad, maar net zo goed van burgers, die niet alleen rechten, maar ook plichten hebben. Soms lijkt deze houding een beetje weg in onze samenleving.

De ChristenUnie is van mening dat participeren beter kan door de dialoog in onze samenleving te verbeteren. In het gesprek tussen verschillende partijen moet het niet zo zijn dat wie het hardst schreeuwt de meeste aandacht krijgt, maar er moet goed geluisterd worden naar elkaars argumenten. Daarbij is het belangrijk dat er weer aandacht en respect komt voor de grondwaarden van de democratie. Iedereen moet weer weten wat die grondwaarden betekenen voor onze samenleving en hierover ook in gesprek blijven.

Burgerparticipatie is niet zo makkelijk geregeld. Het blijft een gezamenlijke zoektocht naar de juiste verhoudingen, voldoende draagvlak, brede betrokkenheid en representativiteit. Het college stelt voor aan de slag te gaan met een aantal spelregels en een afwegingskader. Door als gemeente eerlijk en transparant zijn over de kaders waarbinnen burgers medezeggenschap hebben, voorkom je te hoge verwachtingen bij burgers. De overheid blijft tenslotte de eindverantwoordelijke voor het nemen van de juiste besluiten.

« Terug