Raad steunt college inzake HOV

maandag 06 juli 2015 17:05

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2012/06/halte-RNET-Zuid-Holland-Noord.png"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2012/06/halte-RNET-Zuid-Holland-Noord.png" alt="halte RNET Zuid Holland Noord" width="570" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-1825" /></a>

De gemeenteraad schaart zich achter het collegestandpunt over R-net. Over de komst van hoogwaardig openbaar vervoer had de gemeenteraad zich in 2013 en 2014 al positief uitgesproken. Afgelopen donderdag konden alle fracties zich vinden in de brief die het college van burgemeester en wethouders naar de provincie stuurt over de verdere uitwerking van het R-net tracé. Het college had een duidelijke brief met een aantal randvoorwaarden opgesteld.

<strong>Rotondes</strong>
In de brief is aangegeven dat de rotondes Zeeweg/Koningin Julianalaan en Industrieweg/Koningin Julianalaan niet eerder mogen worden omgevormd tot kruispunten met verkeerslichten dan wanneer dat noodzakelijk is. Het feitelijke moment van omvorming moet worden bepaald op basis van meting en monitoring van de werkelijke verkeerssituatie, gekoppeld aan de voortschrijdende verkeersprognose. En de gemeenteraad moet ermee akkoord gaan, verklaarde het college nogmaals. Die voorwaarde was de afgelopen weken al menigmaal door wethouder Van der Bent aan de raad voorgehouden. Verder dient eerst onderzocht te worden of een rotonde met verkeerslichten de toename van het verkeer in 2020 en 2030 aankan.

<strong>Andere maatregelen</strong>
Het college stelt in de brief ook dat de kruising Biltlaan/Rijnsoever nader onderzocht moet worden (als het kan rotonde handhaven), evenals het voorstel om de rijrichting Koningin Julianalaan-zuid naar Zeeweg-west en vice versa op te heffen. Verder meldt het college aan de provincie dat goed moet worden gekeken naar het nog onbepaalde traject tussen de N441(weg naar Wassenaar) en de Zeeweg. De verkeersveiligheid dient voor het hele traject nadrukkelijker in beeld te worden gebracht. De gemeente gaat ook kijken naar mogelijke verbeteringen in de fietsroutestructuur naar aanleiding van diverse suggesties van inwoners. Het ontwerp voor het markante Vuurbaakplein, waar de eindhalte is voor R-net, wordt in samenspraak met bewoners uitgewerkt.

<strong>Burgerbetrokkenheid</strong>
Het college geeft met de brief en de daarin gestelde voorwaarden en nadere onderzoeken aan goed te hebben geluisterd naar de zorgen die er onder de inwoners van Katwijk leven. Op basis van de te verwachten zorgen had het college overigens eerder dan gebruikelijk is, de belanghebbenden betrokken bij de ideeën van de provincie over de inpassing van R-net. De burgers blijven in het vervolgproces betrokken.

<strong>Goede uitkomst</strong>
De ChristenUnie is tevreden met de uitkomst van de discussie. De zorgen zijn goed verwoord richting de provincie, er wordt kritisch gekeken naar het omvormen van de rotondes in kruispunten, de ideeën van inwoners worden betrokken in het ontwerp van het tracé en de gemeenteraad heeft het laatste woord.

« Terug