ChristenUnie blij met Woonlastenfonds

dinsdag 30 juni 2015 17:05

De ChristenUnie is blij dat er actie wordt ondernomen om de problemen die een groot deel van de huurders ondervindt aan te pakken.
Uit het laatst gehouden woonlastenonderzoek blijk dat 25% van de huurders in de sociale woningsector in Katwijk onder de armoedegrens leeft.

<strong>Woonlastenfonds</strong>
Het woonlastenfonds heeft als doel om inwoners van Katwijk die de huur niet meer kunnen betalen een steun in de rug te zijn. Samen met de huurder en de gemeente wordt gekeken naar de mogelijkheden

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/06/christenunie-blij-met-woonlastenfonds/woonlasten/" rel="attachment wp-att-4040"><img class="aligncenter wp-image-4040" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/06/woonlasten.jpg" alt="woonlasten" width="524" height="389" /></a>

Het is de bedoeling om het woonlastenfonds op 1 augustus in te laten gaan. Het doel van het fonds is om mensen die door onvoorziene omstandigheden in de financiële problemen zijn gekomen met maatwerk te helpen om hun leven weer op te pakken. Het is vooral een manier om mensen zelf het initiatief te laten nemen om de eigen situatie te verbeteren.

De ChristenUnie fractie is tevreden dat ook de eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats inneemt in het voorstel.

Er zijn al regelingen en mogelijkheden voor huurders om de financiële problemen te verlichten en daarom wordt ook eerst gekeken naar deze voorzieningen voordat het woonlastenfonds wordt aangesproken.

<strong>Duurzaamheid
</strong>Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om woningen energiezuinig te maken. Door de woningen minder energie te laten gebruiken kunnen de maandlasten omlaag. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee van de bewoner(s). De ChristenUnie ziet de ‘groene menu-kaart’ van Dunavie, waarbij huurders duurzaamheidsmaatregelen in het huis kunnen doen, als een stap in de goede richting. De mogelijkheden voor woningcorporaties om mee te doen aan de pilot ‘nul op de meter’ moet Duanvie wat de ChristenUnie betreft met beide handen aangrijpen.<!--more-->

<strong>Samenwerking</strong>
Het woonlastenfonds is tot stand gekomen in samenwerking met de woningcorporatie Dunavie, Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek en de gemeente Katwijk. Samen hebben ze expertise en kennis gestopt om het woonlastenfonds op te stellen. Daaruit blijkt dat het initiatief breed gedragen wordt. De ChristenUnie is blij dat er nu een uniek fonds ontstaat die Katwijkse huurders die in de problemen zitten naar een betere situatie kan helpen.

&nbsp;

« Terug