Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid

donderdag 11 juni 2015 17:08

Afgelopen raadsvergadering heeft de ChristenUnie de toezegging gekregen dat het college actief bezig gaat om de subsidie mogelijkheden voor biomassa en restwarmte bij bedrijven in de regio te promoten. Wethouder Knape gaf aan dat hij het instrument van energieke regio’s daarvoor gaat gebruiken. Energieke regio helpt bedrijven met het verduurzamen van de gebouwen. Katwijk is sinds kort participant.

De ChristenUnie heeft eerder al gewezen op de mogelijkheden van deze subsidie. Nu wordt er dus daadwerkelijk iets meegedaan. Deze subsidie komt uit Europa en wordt verdeeld door de provincie Zuid-Holland. De ChristenUnie wil graag dat het Katwijkse bedrijfsleven van deze mogelijkheden profiteert. <a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/05/kansen-voor-restwarmte-en-biomassa-in-katwijk/restwarmte/" rel="attachment wp-att-3992">

</a><a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/05/christenunie-100-duurzaam-inkopen/image-18/" rel="attachment wp-att-3979"><img class="aligncenter wp-image-3979" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/05/image.jpg" alt="image" width="595" height="446" /></a><a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/06/nieuwe-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-duurzaamheid/duurzaam-inkopen/" rel="attachment wp-att-4023">
</a>

Om duurzame innovaties onder Katwijkse bedrijven te blijven stimuleren is het van belang dat gemeente Katwijk een duurzaam inkoopbeleid voert. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Uit de antwoorden blijkt dat er door de gemeente hard wordt gewerkt om de ambitie 100% duurzaam inkopen te realiseren. Binnenkort wordt het actieplan Duurzaamheid vastgesteld. In dit ambitiedocument komen allerlei duurzame onderwerpen aan de orde naast energiedoelstellingen zoals afval, watermanagement maar ook een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit document wordt opgesteld in samenwerking met burgers en ondernemers.

De ChristenUnie is blij dat deze ontwikkelingen steeds meer vorm geven aan een duurzame gemeente Katwijk. Ontwikkelingen die hard nodig zijn om de schepping die we hebben gekregen op een goede manier te onderhouden en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan meer werkgelegenheid.

&nbsp;

&nbsp;

« Terug