Onderzoek noodlokalen Rehobothschool

woensdag 20 mei 2015 17:09

De Rehobothschool in de wijk Rijnsoever wordt te klein voor de 300 leerlingen die er nu zijn. Er is nog geen oplossing gevonden voor het huisvestingsprobleem die naar tevredenheid is van ouders en de medezeggenschapsraad van de school. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

<strong>Ruimtetekort</strong>
In de loop van dit schooljaar wordt het aantal van 328 kinderen bereikt. Nieuwe aanmeldingen komen onder andere uit de omgeving van de in 2013 gesloten Mauritsschool en uit de kinderrijke nieuwbouwwijk 'Park Rijnsoever'. Op dit moment heeft de Rehobothschool 9 groepen en 10 lokalen, waarvan een lokaal in gebruik is als computerlokaal, maar binnenkort ook gebruikt zal worden als bibliotheek. Voor de nieuwe instromers is een ruimte gecreëerd in de aula. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zal de voor- en naschoolse opvang plaatsvinden in het jeugdgebouw De Poolster naast de Rehobothschool.

<img class="aligncenter wp-image-4010" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/05/image1-1024x683.jpg" alt="image" width="500" height="333" />

<strong>Geen nieuwbouw</strong>
Er is contact geweest met de gemeente over de problemen rond de huisvesting van de Rehobothschool. De gemeente heeft in een gesprek aangegeven dat volgens het bestaande beleid lege lokalen van een schoolbestuur, binnen een straal van twee kilometer, eerst moeten worden opgevuld. Geen nieuwbouw dus. Formeel heeft de Prins Willem Alexanderschool nu twee lokalen leeg staan, wat inhoudt dat de Rehobothschool die twee lokalen moet gaan gebruiken. Wethouder Mostert stelde tevens voor dat de nieuwe leerlingen, volgens het Rijnsburgse model, naar een andere school kunnen gaan. Dit is niet wat de ouders willen. Zij verwijzen naar de vrijheid van keuze als het gaat om het kiezen van de school voor hun kinderen. Op 30 april jl. is namens alle ouders en de medezeggenschapsraad van de Rehobothschool een handtekeningenactie overhandigd aan wethouder Mostert.

<b>Noodlokalen</b>
Zowel Atie Kuijt als Geesje Haasnoot van de ChristenUnie hebben een bezoek gebracht aan de Rehobothschool en de Prins Willem Alexanderschool. Zij hebben de situatie bekeken en gesproken met beide directeuren. "Het is een lastige situatie. Aan de ene kant is er het bestaand beleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Aan de andere kant is er de vraag van beide scholen om meer ruimte en om aanwezige ruimte te behouden. Beide scholen groeien namelijk."
Het verdelen van leerlingen over meerdere locaties lijkt een praktische oplossing, maar is wat de ChristenUnie-fractie betreft geen wenselijke situatie. "De ChristenUnie gelooft in de creatieve oplossing door het plaatsen van twee noodlokalen. De Rehobothschool krijgt meer lucht en zowel docenten als leerlingen blijven op dezelfde locatie. Dat zal veel onrust voorkomen."

Hier kunt u de vragen lezen die wij aan het college hebben gesteld: <a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/05/1.-Schriftelijke-vragen-ex-art.-41-van-het-RvO-van-het-lid-Haasnoot-De-Mooij-ontvangen-op-18-mei-2015-inzake-huisvestingsprobleem-Rehobothschool-479195.pdf">ex art. 41 vragen</a>

« Terug