Kansen voor restwarmte en biomassa in Katwijk

maandag 18 mei 2015 17:09

Vorige maand heeft de ChristenUnie vragen gesteld over een Europese subsidie voor projecten om uit biomassa en restwarmte energie te winnen. Uit de beantwoording van het college van BenW blijkt dat er in Katwijk ook kansen liggen om energie te winnen.<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/05/kansen-voor-restwarmte-en-biomassa-in-katwijk/restwarmte/" rel="attachment wp-att-3992"><img class="aligncenter size-full wp-image-3992" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/05/Restwarmte.gif" alt="Restwarmte" width="530" height="370" /></a>

Volgens het college zijn de  potentiële restwarmte-en/of biomassaleveranciers in de gemeente  te vinden in het glastuinbouwgebied, de chemische en visverwerkende industrie in 't Heen en het zwembad. De ChristenUnie wil dat het college actief deze mogelijkheden onder de aandacht brengt bij bedrijven en instellingen die hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast moet er actief gelobbyd worden bij de subsidieverstrekker om met dit geld ook daadwerkelijk over te gaan tot realisatie in Katwijk.

Raadslid Gerard Mostert jr. is blij met de reactie van het college: “De discussie de afgelopen tijd gaat vooral over geen windmolens in het zicht van de kust.  "Laat ik helder zijn, de ChristenUnie is tegen windmolens voor de kust als deze zichtbaar zijn vanaf het strand. Maar je moet ook aangeven wat je wél wilt doen om verantwoord met de aarde om te gaan. En je moet je sterk maken voor deze alternatieven. Daarom komt er nu een onderzoek naar een Blue-energy centrale in Katwijk, zetten we stappen op het gebied van energiebesparende openbare verlichting, doen we mee aan een pilot om huizen energieneutraal te maken en blijken er ook kansen te liggen op het gebied van biomassa en restwarmte. Stuk voor stuk aspecten waar de ChristenUnie zich sterk voor heeft gemaakt. Als het aan de ChristenUnie ligt gaan we ook meer doen met getijden-energie en zonne-energie."

Voor de ChristenUnie is het van belang dat we met veel verschillende manieren energie winnen om zo te laten zien dat Katwijk zelf ook streeft naar een schoner milieu en duurzame energie. Volgens de partij is het goed om te investeren in schonere energie omdat we als inwoners van de door God gegeven aarde een taak hebben om deze ook te onderhouden en niet te verontreinigen. Dit alles met oog voor mens en milieu.

&nbsp;

&nbsp;

« Terug