ChristenUnie Katwijk: meer doen tegen woningovervallen

dinsdag 14 april 2015 17:13

De ChristenUnie heeft in de gemeenteraad gepleit meer te doen tegen woningovervallen. Aanleiding waren drie gewelddadige woningovervallen in Rijnsburg in ruim een half jaar tijd.
<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/04/woningoverval2.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/04/woningoverval2.jpg" alt="woningoverval2" width="600" height="345" class="aligncenter size-full wp-image-3944" /></a>
Landelijk en bij de politie is de aanpak van woningovervallen een topprioriteit, maar in het Katwijkse veiligheidsbeleid wordt er met geen woord over gerept. Raadslid Gert Varkevisser wil daarom het thema woningovervallen opnemen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. "Het kan toch niet zo zijn dat we daarin wél doelstellingen en maatregelen tegen bromfietsdiefstal hebben staan, maar níets tegen woningovervallen?” Het lokaal veiligheidsbeleid beschrijft de thema’s waarop de gemeente Katwijk actief inzet.
<!--more-->
<strong>Voorlichting</strong>
Namens de ChristenUnie vroeg Varkevisser dan ook om een plan met maatregelen tegen woningovervallen. "Woningovervallen zijn zeer heftig voor slachtoffers, familieleden en buurtbewoners. Het voorkomen en aanpakken van woningovervallen verdient daarom hoge prioriteit. De inzet op woningovervallen is overigens niet alleen voorbehouden aan de politie, ook de gemeente kan het nodige doen aan preventie, voorlichting en slachtofferzorg.” In zijn algemeenheid kan een gemeente maatregelen treffen in de openbare ruimte om overvallers minder kans te geven: goede straatverlichting, voldoende toezicht (eventueel samen met inwoners) en het op orde hebben van openbaar groen zodat huizen goed zichtbaar zijn. Meer winst valt echter te behalen met voorlichting. Varkevisser: “Vertel burgers hoe overvallers te werk gaan, hoe je vervolgens het beste je huis kunt beveiligen en hoe je het beste kunt reageren op overvallers om de kans op geweld te verminderen. Vertel dit onder andere in de voorlichtingsbijeenkomsten die de gemeente organiseert (voor ouderen) over veiligheid. Onlangs is in Rijnsburg zo’n bijeenkomst gehouden. Helaas ontbrak het daar aan informatie over (wat te doen tegen of bij) woningovervallen.” De burgemeester gaf aan dat de maatregelen die de gemeente extra kan nemen, ook gaat nemen.

<strong>1000 euro</strong>
De ChristenUnie vroeg tot slot of de gemeente bereid is inwoners en ondernemers die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met woning- en winkelovervallen te wijzen op een subsidie van maximaal 1000 euro voor het nemen van beveiligingsmaatregelen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat personen of bedrijven die zijn overvallen en daarna geen preventieve maatregelen treffen, een grotere kans hebben op een nieuwe overval. Wie tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015 is overvallen kan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven subsidie aanvragen. Varkevisser: “De gemeente kan betrokkenen actief wijzen op deze subsidie en - indien nodig - helpen bij de aanvraag.” De burgemeester zegde toe hiermee aan de slag te gaan.

« Terug