ChristenUnie stelt vragen over permanent asielzoekerscentrum

dinsdag 17 maart 2015 17:17

De ChristenUnie heeft <a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/03/vragen.pdf">vragen</a> gesteld over het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om de haalbaarheid van een permanent asielzoekerscentrum te onderzoeken.
<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/07/azc-katwijk.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/07/azc-katwijk.jpg" alt="azc katwijk" width="570" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-3485" /></a>
Raadslid Gert Varkevisser licht toe: ‘Katwijk vangt sinds 2008 asielzoekers op. De bedoeling is altijd geweest dat dit tijdelijk is. In eerste instantie voor 5 jaar. Later is dat verlengd tot 1 januari 2016. Nu vraagt het COA of de gemeente een permanent asielzoekerscentrum wil onderzoeken. Wij zijn niet op voorhand tegen zo'n onderzoek, maar willen daar eerst over spreken in de gemeenteraad. Er leven bij ons nog wel wat vragen. Bijvoorbeeld of bij de zoektocht naar locaties ook wordt gekeken naar draagvlak onder de bevolking, de leefbaarheid, de veiligheid en de financiën. In Dokkum is een permanent asielzoekerscentrum niet doorgegaan vanwege de grote financiële risico’s die de gemeente liep.”

<strong>Gezamenlijke verantwoordelijkheid</strong>
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat gemeenten open staan voor vluchtelingen. Varkevisser: “We hebben de Bijbelse opdracht om voor vreemdelingen en naasten in nood te zorgen. Maar dat geldt ook voor de andere gemeenten in onze regio. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het College constateert echter dat in Zuid-Holland weinig opvangcentra zijn en vraagt het COA zich in te spannen om te komen tot een betere spreiding. Wij vinden dat het College ook zelf actief met andere gemeenten moet spreken over dit vraagstuk. We maken wel met de regio afspraken over de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning), en dan zouden we dat niet doen met de opvang van asielzoekers? Waarom zou Katwijk dit vraagstuk alleen oplossen?”
<!--more-->
<strong>Heronderhandelen</strong>
De ChristenUnie vindt dat moet worden gekeken naar de relatie met de opvang van arbeidsmigranten en statushouders. In 2019 dient Katwijk 400 tot 500 arbeidsmigranten te hebben gehuisvest en in het eerste half jaar van 2015 52 statushouders. Dat laatste aantal zal oplopen. Varkevisser: “Het huisvesten van arbeidsmigranten en statushouders legt een grote druk op het (sociaal) woningbestand, met mogelijk langere wachtlijsten en langere wachttijden voor woningzoekenden tot gevolg. Een oplossing is het herverdelen van de aantallen te huisvesten arbeidsmigranten en statushouders tussen gemeenten onderling. Het College zou in geval van een permanent asielzoekerscentrum moeten (her)onderhandelen over het aantal te huisvesten arbeidsmigranten en statushouders. Bijvoorbeeld dat Katwijk geen (of fors minder) arbeidsmigranten of statushouders huisvest als er een permanent asielzoekerscentrum komt. Opkomen voor Katwijkse belangen en zorgdragen voor onze naasten gaan zo hand in hand."

« Terug