Provinciale kandidaten ChristenUnie bezoeken Katwijk

vrijdag 06 maart 2015 17:18

Op woensdag 18 maart mogen we naar de stembus om de nieuwe Provinciale Staten van Zuid-Holland voor vier jaar te kiezen. Er mag zelfs dubbel worden gekozen omdat er deze keer ook gestemd wordt voor de vertegenwoordigers in de Waterschappen. Bij ons is dat het Hoogheemraadschap van Rijnland.
<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2015/03/provinciale-kandidaten-christenunie-bezoeken-katwijk-2/p1060895cugroep-2/" rel="attachment wp-att-3862"><img class="aligncenter size-full wp-image-3862" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/03/P1060895CUgroep1.jpg" alt="P1060895CUgroep" /></a>
De nieuwe statenleden kiezen op hun beurt een nieuwe Eerste Kamer op het Binnenhof. Het grote belang van de uitslag op 18 maart wordt zo wel heel duidelijk.

Het belang van de provincie voor een duurzaam milieu, het gebruik van de schaarse ruimte in onze dichtbevolkte provincie, het verkeer en (openbaar) vervoer, de ontwikkeling van economie, arbeidsmarkt en onderwijs, staat als een paal boven water. De ChristenUnie voert onder het motto Geloven Durven Doen campagne voor uw stem in de Staten.

Bij de KrisKras campagnetour door onze provincie kon Katwijk natuurlijk niet worden overgeslagen. Lijsttrekker Chris Schaapman en tweede man Wilco Scheurwater bezochten op een winderige eerste maandag van maart onze kustgemeente.
<!--more-->
Scheveninger Schaapman, vertrouwd met de Noordzeekust, stak zijn bewondering voor de manier waarop in Katwijk een veilige kust creatief is gecombineerd met natuurwaarden, kustbeleving en een schitterende parkeervoorziening, niet onder stoelen of banken. Het past helemaal bij de manier waarop de ChristenUnie verantwoordelijkheid neemt met oog voor een breed scala van politieke keuzes en kansen.

Na een kopje koffie bij Strandpaviljoen Zomers werd ruimschoots de gelegenheid gegrepen met de fractie van de ChristenUnie en wethouder Klaas Jan van der Bent bij te praten over Katwijkse aangelegenheden.

Zo is Katwijk groot voorstander van de Rijnlandroute en de snelbussen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, maar wel in beroep gegaan tegen voor onze gemeente onacceptabele gevolgen van de inpassing. Dat gaat over de manier waarop ter hoogte van Valkenburg een aantal noodzakelijke verbindingen zijn  geschrapt of onvoldoende geregeld, over de economische schade die het vastzetten van de bruggen over de Oude Rijn veroorzaakt en over de verkeersafwikkeling van het verlengde van de Rijnlandroute over de N206 door Katwijk a/d Rijn.

Staande naast de oprit van de N206 vanaf de Zeeweg kreeg Klaas Jan van der Bent gelegenheid uitleg te geven over de knelpunten die de route langs Katwijk-Binnen  opleveren. Een kans die hij met beide handen aangreep: "De oplossing is bekend. Laat de provincie zijn verantwoordelijkheid tonen door de verkeersafwikkeling op dit deel van de N206 voor zijn rekening te nemen. Alleen zo kan een flessenhals als aansluiting op het toenemende verkeer van de Rijnlandroute worden voorkomen. In het belang van een doorgangsweg in Katwijk die de leefbaarheid verbetert in plaats van verslechtert en in het belang van een goede toegangsweg tot de economisch belangrijke Duin &amp; Bollenstreek.”

<!--more-->
Aansluitend aan het bezoek in Katwijk kon lijsttrekker Schaapman met wethouder Van der Bent en ChristenUnie-fractielid Gerard Mostert jr. aanschuiven bij de Bouwtafel Ruimte &amp; Mobiliteit, georganiseerd door Bouwend Nederland, in de theaterhangaar op ons eigen vliegveld Valkenburg.

Verrijkt met informatie over Katwijk kunnen Schaapman en Scheurwater hun voordeel doen in de campagne richting 18 maart en daarna in Provinciale Staten van Zuid-Holland. ChristenUnie: Geloven Durven Doen.

&nbsp;

« Terug