Boerendeuren Rooie Buurt gered (Update)

maandag 16 februari 2015 17:20

<em>Update: Onderstaand persbericht is van 22 december 2014. Inmiddels is duidelijk geworden dat Dunavie alle deuren in de Rooie Buurt gaat vervangen voor boerendeuren (deuren met boven- en onderdeur). Uit de door Dunavie gehouden enquête onder bewoners van de Rooie Buurt bleek namelijk dat 83% een voorkeur heeft voor een boerendeur. 73% zelfs een sterke voorkeur. U begrijpt dat de ChristenUnie uitermate tevreden is met deze uitkomst!</em>

De boerendeuren in de Rooie Buurt mogen en zullen niet verdwijnen. Het merendeel van de partijen in de gemeenteraad wil dat de Rooie Buurt nieuwe boerendeuren krijgt. Onder aanvoering van de ChristenUnie wijzen zij de plannen van Dunavie om alle 178 boerendeuren te vervangen door deuren uit één stuk af. De gemeente, die Dunavie vergunning had verleend en een bezwaar had afgewezen, moet haar huiswerk over doen.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/12/image-e1419192787180.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3759" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/12/image-1024x683.jpg" alt="image" width="610" height="406" /></a>

"Met het verwijderen van de boerendeuren wordt het unieke, historische en monumentale karakter van de Rooie Buurt aangetast. En ook het wooncomfort van de bewoners", zei Gert Varkevisser namens de ChristenUnie. "Bovendien zijn er fouten gemaakt in de procedure en zijn er nieuwe feiten op tafel gekomen, die een heroverweging van de besluiten rechtvaardigen." Wethouder Knape zegde toe de zaak opnieuw te bekijken.

<strong>Boerendeuren op de tocht?</strong>
Dunavie wil alle boven- en onderdeuren vervangen omdat sommige bewoners last hebben van tocht en vochtdoorlating. Deze problemen ontstonden nadat bij de renovatie de deuren willekeurig zijn teruggeplaatst. Dunavie erkent dat daardoor deuren slecht sluiten en niet meer correct sluitend waren af te hangen. De ChristenUnie vroeg in augustus om opheldering. "Wij willen de boerendeuren behouden, net als veel bewoners. De problemen zijn te verhelpen met nieuwe boerendeuren is ons verzekerd door een deurenfabrikant", zei Varkevisser toen. Het College gaf geen inhoudelijk antwoord omdat op het bezwaarschrift werd gestudeerd. Uiteindelijk werd dat afgewezen.

<!--more-->

<strong>Opnieuw aan bel getrokken</strong>
Bij bestudering van die afwijzing ontdekte de ChristenUnie dat er onjuiste informatie over de monumentenstatus van de Rooie Buurt is gebruikt en het advies van de erfgoedcommissie om de boerendeuren te behouden te makkelijk aan de kant werd geschoven. Reden om opnieuw aan de bel te trekken. Dunavie kwam vlak voor de raadsvergadering met een brief waarin de keuze voor een boerendeur of hele deur bij de bewoners wordt neergelegd. Dat werd niet gezien als de beste oplossing omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het unieke karakter van de wijk. Een boerendeur biedt de bewoners tevens meer wooncomfort. En dat zonder huurverhoging.

<strong>Kans voor open doel</strong>
De ChristenUnie is blij dat het oorspronkelijke plan van Dunavie van de baan is. Als er geen bezwaar was gemaakt en geen politieke reuring was ontstaan dan was het meest bijzondere van de Rooie Buurt verdwenen. "De politiek heeft zeer duidelijk gesproken. De wethouder is nu een niet te missen kans voor open doel geboden om alle boerendeuren te behouden", besluit Varkevisser.

« Terug