Parkeren in Katwijk aan Zee. Wat komt en wat blijft.

donderdag 01 januari 2015 17:24

Begin 2015 wordt de nieuwe parkeergarage Boulevard-Zeezijde in gebruik genomen. Door een collega-raadslid als “de mooiste van de wereld” betiteld. In elk geval zijn we in Katwijk trots op de fraai in het duinlandschap verwerkte ondergrondse voorziening met 663 parkeerplekken.
<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/01/201412-Garage-in-aanbouw.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2015/01/201412-Garage-in-aanbouw.jpg" alt="201412 Garage in aanbouw" width="640" height="418" class="aligncenter size-full wp-image-3774" /></a>
Dit grote aantal nieuwe parkeerplaatsen schept kansen om het winkelgebied autoluw te maken en toch de parkeerdruk in de overige delen van het Centrum te verminderen. Door voor de bestaande en de nieuwe garages lagere tarieven vast te stellen dan voor het parkeren op straat worden bezoekers verleid om de garages te gebruiken. Daarbij is de ligging van de nieuwe parkeergarage op zichzelf al gunstig voor verschillende activiteiten als winkels, horeca en strand.

<strong>Tijden en tarieven</strong>
Het College is met een aantal maatregelen gekomen die de nieuwe situatie in goede banen moet leiden. Daar hoort bij dat voortaan ’s avonds moet worden betaald tot 22.00 uur. Ook hier is de gedachte zo veel mogelijk parkeerders van de straat naar de garages te lokken. Dit komt ten goede aan de parkeerruimte voor de bewoners van het hele centrumgebied in de avonduren. De tarieven voor betaald parkeren gaan omhoog maar blijven in vergelijking met andere plaatsen zeer concurrerend. De gemeenteraad heeft in 2013 al besloten € 3,75 miljoen uit de voorziening voor Strategische Investeringen (BSI) in te zetten om de exploitatie rond te krijgen en de tarieven redelijk en concurrerend te houden. Met nog een aanbestedingsvoordeel daarbovenop is dit uitstekend gelukt.
<!--more-->

Als aanvullende maatregel is een beperkte verhoging van de tarieven voor bewoners- en bezoekersvergunningen voorgesteld. Voor de bewonersvergunning zijn de nieuwe tarieven overigens niet voor 2015 maar voor 2016 voorzien. De kosten voor de diverse bewonersvergunningen gaan weliswaar omhoog maar met slechts enkele euro’s per jaar. De vergunning voor een eerste auto bijvoorbeeld kost vanaf 2016 jaarlijks € 25,00 in plaats van de huidige € 20,75. De verontwaardiging van sommige oppositiepartijen over enorme procentuele verhogingen mag wat ons betreft in het licht van die jaarprijzen flink worden gerelativeerd. Dit tarief is al jaren gelijk. De gemeenteraad heeft aan het eind van 2015 nog een keer gelegenheid een beslissing over de bewonersvergunningen te heroverwegen met de kennis en ervaringscijfers van dat moment.

<strong>Doelen en middelen</strong>
Katwijk investeert in de kwaliteit van parkeren in Katwijk door een nieuwe garage te bouwen en dit levert ook in de centrumwijken meer ruimte voor bewoners op. Dat is tenminste de bedoeling en zullen we in de loop van 2015 ook in de gaten houden. Parkeergedrag is niet altijd voorspelbaar en het kan nodig blijken bij te sturen als de doelstellingen niet worden gehaald. Zodat we met elkaar de kansen benutten die zijn gecreëerd door de gedurfde nieuwbouw van onze unieke parkeergarage.

Al met al heeft het College (de wethouders Knape en Van Duijn) een goed plan neergelegd dat na een tweetal discussieronden en de beantwoording van vragen van een raadsmeerderheid goedkeuring heeft gekregen. Financieel is afgesproken dat de opbrengsten van het parkeren de kosten zullen dekken. Parkeren slaat geen gat in de begroting maar hoeft ook geen melkkoe voor de gemeente te zijn.

<strong>Betalen op zondag</strong>
Dat er vanuit de oppositie bij dit voorstel de trom is geroerd over het invoeren van betaald parkeren op zondag was te verwachten, maar voor de ChristenUnie had het niet gehoeven. Gratis parkeren op zondag is in Katwijk al jaren het geval en dat kan met de nieuwe parkeergarage zo blijven. De ChristenUnie is net als het College geen voorstander van gemeentelijke arbeid op zondag. Wat ons betreft mag Katwijk zich ook hier blijven onderscheiden van veel andere gemeenten.

En alleen in de parkeergarage op zondag betalen waarvoor waarschijnlijk geen personeel nodig is? Wanneer alleen in de parkeergarages moet worden betaald zal de druk op de straten onaanvaardbaar toenemen. Voor het straatparkeren zal gehandhaafd moeten worden en in het instellen van zondagsdiensten voor gemeentelijke of ingehuurde handhavers ziet de ChristenUnie geen heil. Handhaven door het beboeten van zwartparkeerders is juist niet nodig wanneer op zondag het parkeren gratis is.

Hiermee was voor de fractie van de ChristenUnie een belangrijke voorwaarde ingewilligd. Daarbij ligt er een goed onderbouwd financieel dekkingsplan onder de huidige parkeerplannen met redelijke en concurrerende tarieven.

<strong>Instemming</strong>
De ChristenUnie heeft samen met coalitiepartners CDA en SGP kunnen instemmen met de door het College voorgestelde tarieven en venstertijden. We zien uit naar de opening van de nieuwe garage Boulevard-Zeezijde en het effect dat deze zal hebben op de aantrekkingskracht van het Centrum en de leefbaarheid op straat in Katwijk aan Zee.

« Terug