ChristenUnie: stimuleer afvalscheiding

donderdag 04 december 2014 17:27

In januari 2014 is door de raad het grondstoffenbeleidsplan 2014-2022 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de ambities van gemeente Katwijk op het gebied van afvalbeheer voor een langere periode. Elke twee jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld die de vertaalslag van beleid naar uitvoering maakt. Afgelopen gemeenteraad is het uitvoeringsplan voor de komende twee jaar besproken.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2014/12/christenunie-stimuleer-afvalscheiding/milieustraatweb/" rel="attachment wp-att-3724"><img class="aligncenter size-full wp-image-3724" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/12/MilieustraatWEB.jpg" alt="MilieustraatWEB" width="4592" height="3064" /></a>

De ChristenUnie heeft in januari aandacht gevraagd voor een versnelling in het ondergronds maken van afvalcontainers. Ondergrondse containers geven minder overlast en passen beter in het straatbeeld. Gemeente Katwijk zal hier in 2015 een start mee maken. Over een periode van 4 jaar zullen zo'n 540 containers worden vervangen.

Het scheiden van afval is een groot aandachtspunt als we praten over afvalbeheer. Afvalscheiding spaart grondstoffen en energie en daarmee het milieu. Het zorgt bovendien voor besparing in de afvalverwerkingskosten. Communicatie is één van de belangrijkste aspecten uit het uitvoeringsplan 2015-2016. Katwijk doet het goed, maar er is nog veel winst te behalen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat particulieren, bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd om in hun eigen omgeving beter om te gaan met milieu en energie. De komende periode zal gemeente Katwijk een campagne starten om de bewustwording van het scheiden van afval onder de inwoners te vergroten.

Om de vastgestelde doelstellingen uit het beleidsplan te behalen moet er nog veel werk worden verzet, maar gemeente Katwijk slaat met dit plan alvast een goede weg in.

&nbsp;

&nbsp;

« Terug