ChristenUnie vraagt aandacht voor sociale ondernemingen

woensdag 03 december 2014 17:28

Investeren in duurzaamheid en werkgelegenheid. Twee speerpunten die de ChristenUnie begin november in de gemeenteraad naar voren bracht. Speerpunten die hand in hand gaan. Zo levert investeren in duurzame en schone energie niet alleen winst op voor de schepping en de portemonnee, het biedt ook kansen voor lokale ondernemers, voor nieuwe 'bedrijfssectoren’ en dus ook kansen op nieuwe banen. Een win-win-win-win-situatie.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/12/sociale-onderneming-e1417625189885.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/12/sociale-onderneming-e1417625189885.jpg" alt="sociale onderneming" width="600" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-3718" /></a>

<strong>Sociale ondernemingen</strong>
De ChristenUnie vraagt al geruime tijd aandacht voor versterking en verbreding van de Katwijkse economie. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor een economie waarin niet het maken van financiële winst het hoogste goed is, maar waarin oog is voor maatschappelijke winst. Vanuit het oogpunt van een duurzame economie en het creëren van werkgelegenheid heeft de ChristenUnie in de gemeenteraad een pleidooi gehouden voor sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die maatschappelijke winst en impact voorop stellen. Geld verdienen is voor hen van secundair belang. Deze bedrijven werken vooral met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking. Sociale ondernemingen nemen een positie in tussen overheid, commerciële bedrijven en charitatieve instellingen en vormen daarmee een nieuwe economische sector. Meer info: www.social-enterprise.nl

<!--more-->

<strong>Participatiewet</strong>
Sociale ondernemingen zijn extra interessant in het kader van de participatiewet. Van gemeenten en bedrijven wordt namelijk verwacht dat zij de komende jaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Sociale ondernemingen kunnen daarin voorzien. Zo is een taxibedrijf in Amsterdam gestart met het rijden met elektrische auto’s en met chauffeurs van 50+; herintreders op de arbeidsmarkt. Goed voor het milieu en goed voor de werkloze ouderen. De klanten waren ook niet duurder uit. In dezelfde stad is een horecabedrijf annex bierbrouwerij gevestigd die mensen met een psychiatrische beperking en mensen met een handicap inzet voor rondleidingen en bediening.

<strong>Verzoek ChristenUnie</strong>
Bovenstaande is voor de ChristenUnie aanleiding geweest om een motie in te dienen waarmee het college werd opgeroepen onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het stimuleren van het starten en vestigen van sociale ondernemingen in Katwijk. Ook is gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om via het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid (meer) ruimte te geven aan sociale ondernemingen. De gemeente kan namelijk zelf het goede voorbeeld geven door met dergelijke bedrijven in zee te gaan. De wethouder zegde toe deze punten te gaan onderzoeken en hierover naar de gemeenteraad te rapporteren.

« Terug