Duurzaamheid en wonen: een goede combinatie

dinsdag 02 december 2014 17:28

Tijdens de afgelopen algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het concretiseren van duurzaamheid in de gemeente Katwijk.
De ChristenUnie is al tijden bezig om duurzaamheid hoog op de agenda van het college te krijgen.<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/2014/10/christenunie-stimuleer-energiebesparing-en-bouwnijverheid/meterteller-op-nul/" rel="attachment wp-att-3626"><img class="aligncenter size-full wp-image-3626" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/10/meterteller-op-nul.png" alt="meterteller-op-nul" width="310" height="237" /></a>

Een maand geleden vroeg raadslid Gerard Mostert jr. om actie op het gebied van het energieneutraal maken van woningen. Door een ontwikkeling bij de landelijke overheid is het mogelijk om woningen energieneutraal te maken. Door een verbouwing van het huis wordt er minder energie verbruikt. Daarnaast wordt er zelf energie opgewekt en zo kan de energierekening nul zijn. Goed voor de schepping en de portemonnee.
Het college had haar bedenkingen maar door een motie van de ChristenUnie gaat het college hiermee aan de slag.
Ook zal het actieplan Katwijk Duurzaam binnenkort worden besproken zodat woorden omgezet kunnen worden in daden. <!--more-->
Daarnaast heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de problemen die er zijn op de woningmarkt. Uit onderzoek blijkt dat een flink aantal huurders in Katwijk onder de armoedegrens leven. De ChristenUnie wil dat deze inwoners gewezen worden op de mogelijkheden die er voor hen zijn om ondersteunende financiering aan te vragen. Ook daar gaat dit college mee aan de slag.

&nbsp;

« Terug