Boeiende bijeenkomst CU-Katwijk met Arie Slob

dinsdag 11 november 2014 17:29

Tweede Kamerlid Carola Schouten moest haar spreekbeurt bij de ChristenUnie in Katwijk op het laatste moment afzeggen vanwege het Kamerdebat over het leenstelsel studiefinanciering. Iets waar de ChristenUnie zich tegen keert omdat ze jonge mensen niet aan het begin van hun leven al met grote schulden wil opzadelen. Maar niemand minder dan Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, nam ‘de honneurs’ waar tijdens een goed bezochte najaarsbijeenkomst van ChristenUnie Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/?attachment_id=3680" rel="attachment wp-att-3680"><img class="aligncenter size-full wp-image-3680" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/11/P1050076.jpg" alt="P1050076" width="4592" height="3064" /></a>

Wethouder Gerard Mostert opende de vergadering met het lezen van Psalm 72. Arie Slob vertelde in zijn toespraak dat deze Psalm veel voor hem heeft betekend in deze ongekend heftige zomer. De vliegramp in Oost-Oekraïne, de verwoestingen van IS in Noord-Irak en Syrië, Gaza oorlog, Ebola uitbraak, ramp in Zuid-Soedan, etc. ‘Al deze gebeurtenissen doen je des te meer verlangen naar recht en heelheid, waarvan Psalm 72 spreekt’. De ChristenUnie heeft al in een vroeg stadium een krachtig pleidooi gehouden voor meer noodhulp en geld voor overvolle vluchtelingenkampen. Dat heeft het kabinet ook beantwoord met een grotere bijdrage.
<!--more-->
<strong>Mensenhandel</strong>
De ChristenUnie wil niet langs de zijlijn staan om alleen kritiek te leveren, maar wil een constructieve bijdrage leveren aan de oplossing van problemen, zoals de hoge werkloosheid, sterk oplopende zorgkosten en de betaalbaarheid van de pensioenen. ‘Daarom hebben we met diverse akkoorden het kabinetsbeleid op belangrijke punten in positieve zin kunnen bijstellen. Op onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen, zoals de mensenhandel waarvan veel vrouwen slachtoffer zijn, doen we al het mogelijke. Zo hebben we met PvdA en SP een initiatief wetsvoorstel ingediend die strafbaarstelling van klanten van prostituees bij misbruik mogelijk maakt’.

<strong>Zondagswet</strong>
Slob hield ook een pleidooi om het geloof niet uit het publieke domein te bannen. D66 kondigde bijvoorbeeld aan opnieuw werk te willen maken van het elimineren van de Zondagswet.’ De liberale allergie voor religie is onterecht. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een vrijheid voor alle Nederlanders. Dat vraagt ook ruimte voor onderlinge verschillen. De samenleving heeft bovendien juist de bezieling van vele burgers en religieuze organisaties (zoals het Leger des Heils) nodig in de zorg voor kwetsbare mensen en de zorg voor de schepping’.

<strong>‘College Tour’</strong>
Na de pauze ging Arie Slob in een ‘College Tour’-achtige opzet in op vragen van de interviewer en de aanwezigen in de zaal. Zij maakten volop gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen, vooral over de nieuwe zorgwet, jeugdwerkloosheid, pensioenen, maar ook over het nieuwe windmolenpark voor de kust en de samenwerking van ChristenUnie met andere oppositiepartijen en het kabinet. Om 22.00 uur sloot voorzitter Jaap Oudes de boeiende bijeenkomst af en ontving Arie Slob het boek ‘In Katwijk is alles anders’ (geschreven door Prof. Van Deursen) en een prachtig boeket bloemen met verwijzing naar de belangrijke bloemensector in Rijnsburg en Valkenburg.

« Terug