De Westerbaan en wat eerst moet

donderdag 06 november 2014 17:30

Ten zuiden van de wijk Zanderij loopt de Westerbaan. U weet wel, die vrij liggende tweebaansweg met een paar rotondes die zorgen voor aansluiting met de Zanderij en met de uitvalswegen naar Wassenaar (N441) en Leiden (N206). Een prachtige randweg die ook bedoeld is als derde ontsluitingsweg voor Katwijk aan Zee. Door de Westerbaan door te trekken naar de Meeuwenlaan sluit deze aan op de bestaande verkeersstromen naar en van het Centrum en de Boulevard. De twee andere ontsluitingswegen, Zeeweg en Hoorneslaan, worden hierdoor ontlast.

[caption id="attachment_468" align="aligncenter" width="594"]<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2010/10/Westerbaan-Katwijk1.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2010/10/Westerbaan-Katwijk1.jpg" alt="Westerbaan Katwijk" width="594" height="469" class="size-full wp-image-468" /></a> Westerbaan-Katwijk[/caption]

Zo dacht en denkt de ChristenUnie erover, in het belang van Katwijk, de Katwijkers en bezoekers. Het tracé van de verlenging zou naast beschermd natuurgebied lopen, het zogenaamde Natura-2000-gebied Meijendel &amp; Berkheide. Inmiddels moet worden vastgesteld dat het beschermde gebied is uitgebreid met het stukje “duin” tussen de scoutinggebouwen aan de Cantineweg en de Kievitlaan, precies waar de opties voor het verlengen van de Westerbaan waren bedacht.
<!--more-->

Natuurwaarde

Natuurgebied moet worden beschermd, vindt ook de ChristenUnie, maar wie dit gehavende randje van Katwijk gaat bekijken, vraagt zich af wat de natuurwaarde van deze minimale uitbreiding mag zijn geweest. Niettemin heeft de gemeente zich ingespannen om de natuurwaarde van het duingebied te verbeteren en dat is de laatste jaren zelfs gelukt.

Sinds juli van dit jaar is de uitbreiding van Natura-2000 definitief. De aansluiting van Westerbaan aan Meeuwenlaan is er niet makkelijker op geworden. De gemeente start nu met steun van o.a. de ChristenUnie een procedure die moet leiden tot een haalbaar tracé. De aansluiting op de Meeuwenlaan heeft onze voorkeur maar ook het alternatief, aansluiting op de Julianalaan, wordt volwaardig meegenomen.

Cantineweg

Die procedure over een voorkeurstracé zal tijd vergen en dat maakt een andere maatregel nu van het allergrootste belang: het waarborgen dat een deel van de Cantineweg gebruikt kan blijven worden voor het doorgaande verkeer naar Katwijk aan Zee. De vergunning daarvoor loopt namelijk af op 31 maart 2016.

Dan ligt er echt nog geen verlengde Westerbaan, hoe dat tracé ook zal uitvallen. Afsluiten van de Westerbaan met betonblokken – zoals al eerder gebeurd is – vormt een rampscenario voor de bewoners van de Zanderij. Ongewenst verkeer zal dan weer een weg proberen te vinden ergens door deze woonwijk heen.

Snel maar zorgvuldig wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt, dat er voor moet zorgen dat de Cantineweg gebruikt kan worden totdat een alternatieve ontsluitingsweg beschikbaar is. De huidige oplossing via de Cantineweg is niet ideaal, maar door te borgen dat de Cantineweg open blijft zolang dat noodzakelijk is voorkomen we zeer ongewenste toestanden voor de Zanderijbewoners.

Gelukkig kon een ruime meerderheid van de raad het door wethouder Van der Bent (ChristenUnie) met verve verdedigde voorstel steunen om zowel een nieuw voorkeurstracé te bepalen, als voor de korte termijn te zorgen dat de Cantineweg ook na maart 2016 open blijft.

« Terug