Extra geld voor huishoudelijke hulp

vrijdag 26 september 2014 17:34

Per 1 januari 2015 gaat de huishoudelijke hulp veranderen. Vanaf die datum krijgt de gemeente 32% minder geld van het Rijk dan nu. De ChristenUnie Katwijk heeft hierover gesproken met aanbieders van huishoudelijke hulp, zoals DSV, Curadomi en TSN. Ook heeft de ChristenUnie gesproken met personeel van deze organisaties omdat de veranderingen in de huishoudelijk hulp niet alleen gevolgen hebben voor de inwoners, maar ook voor het personeel uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/09/huishoudelijke-hulp.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/09/huishoudelijke-hulp.jpg" alt="huishoudelijke hulp" width="600" height="386" class="aligncenter size-full wp-image-3606" /></a>

Het valt niet uit te sluiten dat personeel overbodig wordt vanwege de forse bezuinigen vanuit het Rijk. Gelukkig is er – mede door de ChristenUnie in de Tweede Kamer – extra geld beschikbaar gekomen voor het behoud van arbeidsplaatsen. Op vragen van raadslid Gert Varkevisser van de ChristenUnie geeft de gemeente aan dat zij samen met zorgaanbieders plannen maakt om voor dat extra geld in aanmerking te komen.

<strong>Extra geld voor arbeidsplaatsen</strong>
Voor de jaren 2015 en 2016 is er 75 miljoen euro per jaar beschikbaar om arbeidsplaatsen voor huishoudelijke hulpen te behouden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is een motie van de ChristenUnie aangenomen waardoor er nog eens 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. Voor Katwijk zou het om een substantieel bedrag van enkele tonnen gaan. En dat kan meer worden als andere gemeenten geen plannen indienen om in aanmerking te komen voor de extra gelden. Gert Varkevisser: “Dit geld hebben we hard nodig. Met het geld blijven arbeidsplaatsen (langer) behouden. Het geld komt ook ten goede aan de inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen. Dat is winst."

<!--more-->

<strong>Stapeling van kosten</strong>
De ChristenUnie wil ook dat bij de nieuwe regels voor de huishoudelijke hulp goed wordt gekeken naar het risico van stapeling van kosten bij inwoners met een klein inkomen. Het College van burgemeester en wethouders wil van huishoudelijke hulp een ‘algemene voorziening’ maken. Dit houdt in dat huishoudelijke hulp voor iedereen beschikbaar wordt, zonder dat daar eerst een uitgebreide beoordeling door de gemeente voor nodig is. De belangrijkste verandering hierbij is dat de kosten van de huishoudelijke hulp door de klant zelf betaald moet worden, als dat binnen de mogelijkheden van de klant ligt. Wie de huishoudelijke hulp écht nodig heeft én het niet zelf kan betalen, komt in aanmerking voor financiële compensatie. Het College geeft aan dat zij oog heeft voor de stapeling van kosten en waar nodig maatwerk zal leveren.

« Terug