ChristenUnie: behoud ‘boerendeuren’ Rooie Buurt!

dinsdag 19 augustus 2014 17:43

De ChristenUnie is voorstander van het behoud van de ‘boerendeuren’ in de Rooie Buurt. De gemeente heeft in eerste instantie Dunavie een vergunning verleend om de 178 karakteristieke boven- en onderdeuren te vervangen door ‘hele deuren’, maar moet die beslissing heroverwegen nadat een bewoner bezwaar heeft gemaakt.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/08/boerendeur-rooie-buurt.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/08/boerendeur-rooie-buurt.jpg" alt="boerendeur rooie buurt" width="559" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-3551" /></a>

ChristenUnie-raadsleden Gert Varkevisser en Ton de Vries hebben over deze kwestie inmiddels vragen gesteld aan het College. “Wij vinden dat de typische boerendeuren passen bij het historische en monumentale karakter van de Rooie Buurt. Veel bewoners willen de deuren ook behouden. Problemen met tocht en lekkage moeten worden aangepakt, maar dat moet ook kunnen met boerendeuren.”

Een aantal bewoners in de Rooie Buurt heeft last van tocht en lekkage. Woningcorporatie Dunavie wil deze problemen aanpakken en heeft bij de gemeente gevraagd of zij alle deuren kunnen vervangen. Veel bewoners geven aan dat zij geen problemen hebben en graag de boerendeuren willen behouden. Naar verluidt zijn de problemen ontstaan sinds Dunavie de woningen in de Rooie Buurt heeft gerestaureerd en bij het tijdelijk opslaan van de deuren is vergeten de deuren te merken. Na de renovatie zijn de deuren willekeurig terug gehangen en dat levert volgens de bewoners problemen op. Deuren die niet meer goed sluiten en niet meer goed passen tussen de deurposten.

<!--more-->

De erfgoedcommissie was in eerste instantie akkoord gegaan met de vergunningverlening, maar kwam daar later op terug. De commissie is voorstander van het behoud van de boerendeuren. Ook de stadsbouwmeester betreurde dat door Dunavie in de vergunningaanvraag niet is gekozen voor de oorspronkelijke en kenmerkende boven- en onderdeuren. De bewoners, met name degenen die al decennia lang in de Rooie Buurt wonen en al veel hebben zien veranderen, willen graag hun deuren behouden of nieuwe boerendeuren terug als dat echt nodig is.

Dunavie geeft aan dat hun leverancier geen garantie geeft op boerendeuren. De ChristenUnie heeft een erkende deurenleverancier gesproken en die geeft aan dat er natuurlijk garantie wordt gegeven en dat het een kwestie is van kwaliteit en goed afhangen en onderhouden. Het College zal moeten bepalen of Dunavie de authentieke boerendeuren definitief mag laten verdwijnen. De ChristenUnie hoopt echter dat het niet zover komt.

« Terug