Veranderingen voor het persoonsgebonden budget

zaterdag 09 augustus 2014 17:44

Per 1 januari 2015 is de nieuwe WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) van kracht. Op dat moment gaat een flink aantal zaken wijzigen. Zo ook de regels rond het persoonsgebonden budget. De gemeente Katwijk heeft een persbericht uit doen gaan over de veranderingen voor het persoonsgebonden budget. Hieronder treft u dit persbericht aan.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2011/04/bezuinigingen.png"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2011/04/bezuinigingen.png" alt="bezuinigingen" width="620" height="389" class="aligncenter size-full wp-image-707" /></a>

<strong>Veranderingen voor het PGB</strong>

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp in het huishouden (Wmo) of voor begeleiding of kortdurend verblijf (AWBZ)? Dan ontvangt u rond 11 augustus een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin zij om uw zorgovereenkomst vragen. Vanaf volgend jaar gaat de SVB uw budget beheren: het zogenaamde 'trekkingsrecht'.
In de brief wordt beschreven wat het trekkingsrecht is en welke informatie de SVB binnenkort van u nodig heeft.

<strong>Trekkingsrecht: Uw PGB op de rekening van de SVB</strong>
Het trekkingsrecht houdt in dat u uw pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort krijgt. De SVB beheert uw pgb en voert de betalingen aan uw zorgverlener(s) uit. U geeft de SVB opdracht om uw zorgverleners te betalen en kiest zelf uw zorgverlener(s). De SVB betaalt uw zorgverlener(s) op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling. De SVB en de gemeenten controleren vooraf of u de zorg die u wilt inkopen past binnen de afspraken waarvoor u een budget heeft gekregen.

<strong>Wat betekent dit voor u?</strong>
Het voordeel van het trekkingsrecht is:
- U hoeft uw zorgkosten niet meer achteraf aan het gemeente te verantwoorden.
- De SVB neemt een groot deel van uw financiële administratie over. U heeft daarmee minder administratieve lasten en houdt regie op uw pgb.
- U weet op voorhand of de zorg, die u wilt betalen met uw pgb, is goedgekeurd.

<strong>De SVB vraagt uw zorgovereenkomst(en) op</strong>
Om pgb via trekkingsrecht te kunnen uitvoeren, moet u met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. Bij elke betaalopdracht controleert de SVB of de betaling klopt met deze zorgovereenkomst. Om dat te kunnen doen, heeft de SVB de zorgovereenkomst nodig die u afgesloten heeft met iedere zorgverlener of zorginstelling (die u vanaf 1 januari 2015 inschakelt).

<strong>Zoek de zorgovereenkomst vast op</strong>
Zoek deze zorgovereenkomsten alvast op. Volgende week ontvangt u van de SVB een brief waarin zij u vragen een kopie van uw zorgovereenkomst(en) op te sturen. Het is belangrijk dat u uw zorgovereenkomsten naar de SVB stuurt. Als de SVB geen zorgovereenkomst heeft, kan uw zorgverlener niet betaald worden.

<strong>Heeft u nog geen zorgovereenkomst met uw zorgverlener?</strong>
Heeft u nog geen zorgovereenkomst met uw zorgverlener? Sluit dan alsnog een overeenkomst af. Gebruik daarvoor een modelovereenkomst van de SVB, die u vindt op de <a href="http://www.svb.nl/int/nl/ssp/brochures_en_formulieren/index.jsp">website </a>van de SVB. Natuurlijk kunt u de SVB ook bellen. Telefoon: (030) 26 48 200.

<strong>Heeft u nog vragen?</strong>
De SVB stuurt met hun brief een uitgebreide folder mee. Heeft u daarna nog vragen over het trekkingsrecht? Kijk voor meer informatie op de <a href="http://svb.nl/int/nl/ssp/index.jsp">website </a>van de SVB. Of neem contact op met de SVB. Telefoon: (030) 264 82 00. E-mail: pgb@svb.nl
Voor vragen over uw pgb kunt u de gemeente bellen. Telefoon: (071) 406 50 00.
U kunt ook kijken of uw vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zie: <a href="http://www.katwijk.nl/zorg-en-welzijn/ontwikkelingen-sociaal-domein/zorg/vragen-en-antwoorden-zorg/">veelgestelde vragen Zorg</a>

« Terug