ChristenUnie vraagt naar Europese Subsidie N206 Duinvallei

woensdag 25 juni 2014 17:49

Binnenkort staat de gemeenteraad voor de keuze uit een vijftal varianten voor de vernieuwde provinciale weg N206 door Katwijk aan de Rijn. Met name de tunnelvarianten zullen een flinke investering vragen, maar geven Katwijk wel de beste inpassing met de minste overlast.<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/06/201406-ProvWeg-N206-KatwijkRijn-800x601.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/06/201406-ProvWeg-N206-KatwijkRijn-800x601.jpg" alt="201406 ProvWeg N206 KatwijkRijn (800x601)" width="800" height="601" class="aligncenter size-full wp-image-3480" /></a>
De ChristenUnie ziet kansen om voor dit traject Europese subsidiegelden aan te spreken. Het Transportfonds TEN-T is bestemd voor de aansluiting van lokale verkeerswegen op zogenaamde corridors, internationale transportroutes. Van de negen europese hoofdverbindingen lopen er drie door onze Randstad. De RijnlandRoute en het aansluitende deel N206 door Katwijk sluiten aan op de corridors door Nederland en zijn van groot belang van de bedrijvigheid in Katwijk en omgeving. Zo zal de Greenport Duin- en Bollenstreek (bollen- en sierteelt, veiling Flora-Holland) direct profiteren van de betere verbinding op nationale en internationale wegen.<!--more-->

De subsidiepot bevat meerdere miljarden euro’s die over de periode 2014-2020 in alle landen kan worden ingezet. Om in beeld te krijgen of Katwijk hiervan gebruik kan maken heeft de ChristenUnie twee vragen gesteld aan het College van B &amp; W:

Of het College bekend is met het Europees Transportfonds TEN-T, dat gelden aan lokale overheden kan toewijzen? Dit fonds kan in de periode 2014-2020 tot € 26 miljard inzetten als cofinanciering bij infrastructuurprojecten door heel Europa.

Of het College bereid is onderzoek te doen naar de mogelijkheid om van deze fondsen gebruik te maken en deze te betrekken bij de financiering van het Project N206/Duinvallei?

Afhankelijk van het antwoord hopen we de gelden te kunnen inzetten voor de beste inpassing van de verlegde N206 door Katwijk aan de Rijn.

« Terug