Levendige ledenvergadering van de ChristenUnie

dinsdag 03 juni 2014 17:55

In de Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie Kiesvereniging Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg op 28 mei is teruggeblikt op de afgelopen gemeenteraadsverkiezing. De leden toonden zich tevreden over de gevoerde campagne en het behaalde resultaat: zes solide zetels, in alle kernen qua grootte de tweede partij en in Katwijk-Noord zelfs de grootste partij.

Dat de coalitiebesprekingen hebben geleid tot twee wethouders van de ChristenUnie was voor de leden reden om dankbaar te zijn. De wethouders Gerard Mostert en Klaas-Jan Van der Bent mogen meewerken aan de uitvoering van een coalitieprogramma, waarin veel doelstellingen vanuit het ChristenUnie programma worden herkend. De verantwoordelijkheid is opgepakt in het vertrouwen dat er zegen rust op de Bijbelse opdracht om mee te werken aan de bloei en het welzijn van de gehele samenleving van Katwijk.

Bij de behandeling van allerlei huishoudelijke zaken was er ook aandacht voor het werven van nieuwe leden. De ChristenUnie zal actief inzetten op het lid worden van velen die de partij een warm hart toedragen.

Tijdens de vergadering is ook afscheid genomen van partijsecretaris Wim de Mooij uit Rijnsburg. Gedurende 11 jaar was hij bij verschillende voorzitterswisselingen degene die voor continuïteit zorgde. Hij ontving dank en waardering voor zijn inzet voor de ChristenUnie. Zijn functie binnen het bestuur wordt overgenomen door Annabeth Aandewiel uit Katwijk.

« Terug