De ChristenUnie en de Oegstgeesterweg

zaterdag 24 mei 2014 17:57

Jaren geleden sprak de Raad van State uit dat in Rijnsburg niet mocht worden gebouwd om meer uitstoot van schadelijke stoffen door het toenemende wegverkeer te voorkomen. Een rechterlijke uitspraak waar niemand omheen kon. Alle bouwplannen in het Rijnsburgse kwamen stil te liggen totdat maatregelen tot minder en in elk geval langzamer verkeersstromen zouden leiden.

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/05/201405-Huidige-Oegstgeesterweg-640x360.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/05/201405-Huidige-Oegstgeesterweg-640x360.jpg" alt="201405 Huidige Oegstgeesterweg (640x360)" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3425" /></a>
<!--more-->

In 2009 is de gemeenteraad akkoord gegaan met plannen om de Brouwerstraat en delen van de Oegstgeesterweg veiliger en schoner te maken. Zoals in veel dorpen en steden in Nederland is gekozen voor 30-km-wegen. Die moeten zo worden aangelegd dat ze uitnodigen om niet harder te rijden dan 30 km/uur. Automobilisten hebben niet meer rechten dan (brom)fietsers en voetgangers. Iedereen dient rekening te houden met elkaar.

Dit klinkt als een concept dat een nieuwe, aangepaste houding in het (dorps)verkeer vraagt. En dat doet het ook. Het zal een gewenningsperiode vergen en best vragen om extra aandacht voor de gewijzigde situaties. Extra controles zullen in de beginfase nodig zijn. En natuurlijk evaluatie: bereiken we wel wat we bedoelden of moeten er aanpassingen worden gedaan? In de Brouwerstraat wordt geregeld gemeten en zal na de zomer worden gerapporteerd.

Het ontwerp van de 30-km-aanpassing van de Oegstgeesterweg (stuk Sandtlaan vanaf de Langevaart) tot aan de splitsing is dit voorjaar goedgekeurd, de klus is aanbesteed en er is inmiddels aan begonnen. Vanuit de Rijnsburgse bevolking kwamen signalen van grote bezorgdheid over de veiligheid. Dat betrof vooral de kruising met Oranjelaan en Tramstraat, de drukste oversteek vanuit Frederiksoord naar het dorpscentrum. Het ontbreken van verkeerslichten op dat kruispunt geeft menig bewoner een onveilig gevoel.

Op aandringen van de gemeenteraad heeft vorige week dinsdag (13 mei) een extra overlegronde met bezorgde Rijnsburgers plaatsgehad. Eerder was er een inspraakavond geweest in oktober 2013, maar die bleek aan de aandacht van menigeen te zijn ontsnapt. Standpunten zijn alsnog uitgewisseld. Waarom maakt de gemeente hier 30-km-wegen, wat zijn de adviezen van deskundigen, met ervaring op het punt van verkeer en veiligheid geweest? En anderzijds het gevoel van onveiligheid dat het ontbreken van verkeerslichten de in de Voorhof aanwezige inwoners bleek te geven.

Het bleek die avond een onoverbrugbare kloof en wij waren daar als fractie van de ChristenUnie getuige van. Het blijkt moeilijk voorstelbaar dat een totaal anders ingerichte weg ook ander verkeersgedrag gaat opleveren. We zijn allemaal opgegroeid met het idee dat vooral verboden en geboden mensen in het gareel houden. Toch blijkt dat helemaal geen garantie voor veiligheid en vertellen nieuwe ervaringscijfers dat een ander wegbeeld (smaller, anders bestraat, voorrang van rechts) ander verkeersgedrag oplevert.

Wethouder Mostert heeft diverse suggesties van die avond meegenomen en donderdag in de raadsvergadering nogmaals verklaard hiermee aan het werk te gaan. Die kunnen aanleiding zijn om de oversteekplaatsen nog beter aan te geven als waarschuwing voor naderend verkeer. De uitdrukkelijke wens om verkeerslichten te handhaven op het kruispunt Oranjelaan / Tramstraat werd door de wethouder namens het College in de raadsvergadering afgeraden. Verkeerslichten zijn niet het juiste middel om veiligheid op een 30-km-weg af te dwingen, daarover zijn alle adviseurs, ook Veilig Verkeer Nederland, het eens.

De ChristenUnie neemt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een besluit dat eerder genomen is: reconstructie en inrichting als 30-km-weg. Dat blijft het beste besluit voor de verkeerssituatie in Rijnsburg, ook al wordt dat niet door iedereen zo begrepen. De ChristenUnie heeft, samen met de SGP, de motie om de Oegstgeesterweg 50-km-zone te houden, met verkeerslichten, niet gesteund. De motie werd met steun van collegepartij CDA wel door een meerderheid van de raad aangenomen.

Over burgerparticipatie zijn in het nieuwe collegeprogramma afspraken gemaakt en ook wij geloven dat daar vooruitgang te boeken is. Maar dat kan niet betekenen dat moties de uitvoering van afgesproken beleid ondergraven. Dat knaagt aan de bestuurlijke betrouwbaarheid waarvoor de ChristenUnie wil blijven staan.

&nbsp;

« Terug