Gemeente en clubs trekken samen op

woensdag 30 april 2014 18:23

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/04/201404-voetbalaccommodaties-640x427.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3410" src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/04/201404-voetbalaccommodaties-640x427.jpg" alt="Nieuw kunstgras voor de voetbalclubs in Katwijk" width="640" height="427" /></a>

Onze gemeente bezit en beheert een mooi aantal terreinen voor buitensport. De voetbalaccommodaties maken hiervan een belangrijk onderdeel uit. Die liggen er over het algemeen goed bij, maar hebben geregeld onderhoud nodig en moeten tijdig opgeknapt of vernieuwd worden.. De gemeente heeft voor de investeringen een meerjarenprogramma voor de komende 5 jaren. Daar staat in wanneer op welk sportpark geïnvesteerd moet worden om alles op orde te houden en te verwachten groei van het aantal sporters op te vangen.<!--more-->

In 2013 heeft de Gemeenteraad in een motie aan het College opgedragen met het geraamde budget flexibel en efficiënt om te gaan. In overleg met de voetbalclubs kan bekeken worden hoe zo goed mogelijk kan worden omgegaan met de nodige werkzaamheden en aanbestedingen. Binnen het daarvoor geraamde bedrag uiteraard.  Wethouder Van Duijn heeft die handschoen met de samenwerkende clubs opgepakt en voor het jaar 2014 een optimale invulling voorgesteld. De gemeenteraad is met een grote meerderheid (alleen de VVD was tegen) akkoord gegaan.

Volgens plan kunnen nog deze zomer het hoofdveld van De Krom (vv Katwijk) en bijveld 6 op Nieuw Zuid (Quick Boys) worden omgezet naar kunstgras. Kunstgras is in aanschaf weliswaar duurder, maar levert veel meer bruikbare trainings- en wedstrijduren op en is goedkoper in onderhoud. Daarbij nemen de mogelijkheden om de sportparken doordeweeks extra te gebruiken (scholen, instellingen) toe.

Binnen het geraamde bedrag kunnen ook de twee oudere kunstgrasvelden op Middelmors (Rijnsburgse Boys) worden vervangen. Dat is na 10 jaar ook nodig. Voor het naast die velden gelegen jeugdveldje en de vervanging van veld 2 op ’t Duyfrak (Valken’68) door kunstgras is nu ook besloten. Juist die laatste twee zijn het resultaat van de gezamenlijke aanpak binnen de gestelde kaders. Ze zijn gekoppeld aan de voorwaarde dat het moet kunnen binnen het daarvoor in het meerjarenprogramma  geraamde bedrag voor 2014 (€ 1,6 miljoen).

Het als gemeente maximaal betrekken van de verenigingen bij planning en uitvoering blijkt goed te werken. Een mooi resultaat voor de clubs en de sportbeoefening. Ook de andere sportclubs moeten hiervan gaan profiteren. De gemeente bekostigt overigens alleen de basisvoorzieningen zoals sportvelden, kleed- en wasruimtes. Kantines en tribunes moeten de clubs zelf bekostigen. Van de clubs wordt altijd zelfwerkzaamheid gevraagd en de jaarlijkse huur is afhankelijk van de faciliteiten op hun accommodatie.

&nbsp;

« Terug