De N206 stopt niet bij Katwijk

woensdag 02 april 2014 18:33

<em>Onderstaand bericht is een artikel van ChristenUnie statenlid Willy de Zoete, overgenomen uit Vizier, de nieuwsbrief van de ChristenUnie & SGP Zuid-Holland.</em>

<a href="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/04/N206-ChristenUnie-Katwijk.jpg"><img src="http://www.christenuniekatwijk.nl/wp-content/uploads/2014/04/N206-ChristenUnie-Katwijk.jpg" alt="N206 ChristenUnie Katwijk" width="599" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-3379" /></a>

Zoals bekend is één van de belangrijkste infrastructuurprojecten de RijnlandRoute (RLR), de verbinding ten zuiden van Leiden tussen de A4 en de A44. De fractie ChristenUnie & SGP heeft zich actief gemengd in de discussie over de wijze waarop deze verbinding het beste zou kunnen worden aangelegd, met zo min mogelijk schade voor mens en milieu. Dát de verbinding er moest komen, daar waren we wel van overtuigd. Als het al niet was om de forse verkeersstroom door Leiden te beperken, dan wel voor de Katwijkers, voor wie deze verbinding heel belangrijk is.

De te verwachten hinder door de nieuwe weg is inmiddels mede door onze inzet enorm verminderd. Niet zo sterk als wij graag zouden willen zien, maar toch.
<!--more-->
Voor Voorschoten en Stevenshof zijn de huidige plannen veel minder belastend dan de eerdere versies waren. Nu Katwijk nog. De RLR loopt immers ook voor een groot gedeelte langs Valkenburg en Katwijk. Er wordt, met de laatste euro’s die voor een mooie oplossing beschikbaar zijn, gesproken over verdieping, of geluidsbeperking of ….

Er zijn verschillende opties mogelijk. Op een bepaald punt (bij het kruispunt Duinvallei – waar de Wassenaarseweg (N441) aansluit op de N206) houdt het provinciale project op en gaat de weg over in de N206 die de Duin en Bollenstreek ontsluit.

Maar waar het project ophoudt, is het verkeer natuurlijk niet ineens verdwenen. De Katwijkers vrezen veel overlast en hoge kosten voor het oplossen daarvan. Vooral in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er uitgebreid aandacht geweest voor de problemen die de nieuwe weg gaat geven. Aangezien die problemen op Katwijks grondgebied ontstaan, dreigt de rekening ook bijna helemaal door Katwijk te moeten worden betaald. Dat lijkt redelijk, maar is het niet. Uit het provinciebudget schiet echter helaas niets meer over om bij te dragen aan aanvullende verbeteringen rond de N206.

Onze fractie heeft het voorstel gedaan om het budget te gebruiken dat gereserveerd is voor de Duinpolderweg. Deze nieuwe weg zou net als de N206 een ontsluitingsweg worden voor de Duin en Bollenstreek. Voor de aanleg van de Duinpolderweg is in de streek echter vrijwel geen draagvlak. Het geld dat daarvoor is gereserveerd zou veel beter voor een goede inpassing van de N206 gebruikt kunnen worden. Het idee is nog niet afgewezen. Wie weet?

Willy de Zoete, Statenlid ChristenUnie

« Terug