ChristenUnie neemt deel aan nieuwe coalitie

GemeentehuisKatwijkwoensdag 27 juni 2018 14:19

De onderhandelaars van CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen hebben een akkoord bereikt over het vormen van een coalitie voor de raadsperiode 2018-2022. De partijen presenteren een akkoord waarmee zij de uitdagingen van de komende jaren willen aangaan. Belangrijk speerpunt blijft om goede zorg voor iedereen te blijven leveren. Uitgangspunt is en blijft dat niemand tussen wal en schip belandt. Verder wil de coalitie voldoende en ook betaalbare woningen realiseren voor de inwoners van Katwijk. Ook gaat er geïnvesteerd worden in een groene en duurzame gemeente. In een open bestuursstijl wil de ChristenUnie graag haar verantwoordelijkheid nemen om de komende jaren zowel in het college als in de gemeenteraad het goede te zoeken voor de gemeente Katwijk en haar inwoners.

De partijen zien uit naar een constructieve samenwerking, zowel met elkaar als met de andere partijen in de raad.

Namens de ChristenUnie zal Gerard Mostert toetreden als Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Mostert is inmiddels zes jaar raadslid in de gemeente Katwijk waarvan de laatste twee jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie Katwijk. De afgelopen jaren heeft hij zich gemanifesteerd op verschillende dossiers waar hij nu in zijn nieuwe functie de verantwoordelijkheid voor mag nemen.

Hij neemt de portefeuille over van vertrekkend wethouder Klaas Jan van der Bent. Vier jaar geleden was de nood aan de man toen er na een formatiecrisis geen kandidaat bleek te zijn voor deze portefeuille. De partijen hebben toen een beroep gedaan op Van der Bent om als tweede wethouder namens de ChristenUnie aan te treden. De uitdagingen rond de Westerbaan, Duinvallei, Projectlocatie Valkenburg en de RijnlandRoute waren zo groot dat hij die verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Deze dossiers zijn de afgelopen periode weer op de rit gezet. Nu de ChristenUnie met Mostert een uitstekende kandidaat heeft die dit werk voort kan zetten, keert hij met een gerust hart en veel energie weer terug naar het bedrijfsleven.

De andere wethouder Gerard Mostert sr. zal ook het college verlaten en van een welverdiend pensioen gaan genieten. De afgelopen acht jaar heeft Mostert sr. zich met name ingezet voor de kwetsbaren in de samenleving en daadkrachtig de transformatie in het sociale domein opgepakt. Mede dankzij zijn inzet is het motto in Katwijk “Niemand tussen wal en schip” ook bewaarheid geworden

« Terug