Vragen SGP en CU over bouwplan Chr. Muziekvereniging UNI

IMG_0509.jpgdinsdag 11 december 2018 19:38

Wanneer kan de gemeenteraad van Katwijk een raadsvoorstel tegemoet zien?


Op 19 november 2018 ontvingen de politieke fracties van de gemeente Katwijk van de Chr. Muziekvereniging Uitspanning na Inspanning (UNI) een brief met als onderwerp “Herinnering m.b.t. bouwplan verenigingsgebouw UNI”. In deze brief wordt aan de ene kant een overzicht gegeven van het verloop van het proces vanaf 2014 tot nu toe en aan de andere kant de zorg uitgesproken over de duur van het traject en de daarmee gepaard gaande stijging van de kosten.

 De brief verwijst naar een schriftelijke intentieverklaring op 22 maart 2018 van burgemeester en wethouders van Katwijk om de UNI financieel te ondersteunen bij de renovatie en uitbreiding van hun gebouw. Uiteraard voor zover dat mogelijk is binnen de geldende kaders. Tevens staat in deze brief dat dit betekent dat de komende maanden samen met de UNI een aantal opties zouden worden onderzocht voor financiële ondersteuning door de gemeente Katwijk om de noodzakelijke verbouwing en renovatie van hun onderkomen aan de Ouwehandstraat mogelijk te maken. De vereniging zet sterk in op multifunctioneel gebruik, maar het gebouw, de zaal, de bergruimtes en vooral ook oefenruimte(s) voldoen niet meer aan de eisen om goed te kunnen functioneren.

 

Dirk Remmelzwaal van de SGP en Atie Kuijt van de ChristenUnie hebben hierover vragen aan het college gesteld. Is het College op de hoogte van de zorgen van deze vereniging over de voortgang van het proces en de verwachte kostenstijgingen? Wat is de stand van zaken (van de plannen) op dit moment en welke stappen zijn gezet om de plannen van de UNI te helpen realiseren?

 

De SGP en ChristenUnie zijn van mening dat met de intentieverklaring van 22 maart de verwachting is gewekt dat op korte termijn door het college in samenwerking met de UNI een voorstel zou worden geformuleerd en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Reeds bij de begrotingsbehandeling in november 2016 is aangegeven dat het college actief en creatief mee zou denken om de plannen van de UNI zowel feitelijk als financieel te realiseren. Wat is hiervan terecht gekomen, welke stappen zijn gezet en welke opties liggen momenteel op tafel? Hoe gaat het college het proces versnellen en de uitgesproken intentie tot een goed einde brengen?

 

De SGP en CU gaan er vanuit dat er nu snel een besluit kan worden genomen voor de broodnodige verbouwing.

« Terug