Katwijk Marketing voor gemoedelijke familiebadplaats

donderdag 21 februari 2019 00:41

De gemeenteraad heeft het evaluatierapport van Katwijk Marketing besproken. De citymarketingorganisatie met focus op toerisme en recreatie voert promotieactiviteiten uit, coördineert de toeristische informatievoorziening via het VVV Agentschap en ontwikkelt acties en arrangementen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat Katwijk Marketing in het algemeen afspraken nakomt en dat het beschikbare budget adequaat wordt besteed. Echter een duidelijke visie en strategie ontbreekt, daarom is een transitiejaar nodig en moet in 2019 de basis gelegd worden voor de totstandkoming van het meerjarenplan voor de citymarketing. De kosten hiervoor zullen voor de helft gefinancierd worden door gemeente Katwijk op voorwaarde dat de andere helft wordt toegekend vanuit het bedrijfsleven.
 
Tijdens dit overgangsjaar zal er geen aanvullend marketingbudget beschikbaar worden gesteld door gemeente Katwijk. Hier werd door Katwijk Marketing met onbegrip op gereageerd. Het marketing budget dat in 2017 en 2018 door gemeente Katwijk is vertrekt was echter maar tijdelijk en ook niet toegezegd voor komend jaar. ChristenUnie raadslid Geesje Haasnoot: “De ChristenUnie is altijd terughoudend geweest in het stoppen van gemeentelijk geld in de marketing van de toeristische sector. In het verleden droeg het bedrijfsleven zelf de kosten van campagnes. Wij zien geen problemen dat dit voor dit jaar niet zou kunnen lukken.”
 
In september praat de gemeenteraad verder over een brede strategie van city marketing mogelijk ook op het gebied van wonen en werken. Het accent moet liggen op het verschuiven van promotionele activiteiten naar citymarketing met een lange termijn strategie. Wat de ChristenUnie betreft staat éé doel voor dit meerjarenplan al vast: Katwijk blijft een gemoedelijke familiebadplaats.

« Terug