Zorgverleners niet in dienst van de gemeente Katwijk!

ChristenUnie taskforce zorg.jpegdonderdag 21 februari 2019 00:56

De afgelopen maanden hebben raad en college intensief samengewerkt om het beste voor de inwoners van Katwijk te realiseren op het gebied van zorg. Uitgangspunten waren een loket, verbeterde efficiëntie, beter omgaan met de financiën. Ook was er een voorstel om hulpverleners in dienst te nemen bij de gemeente Katwijk. Een behoorlijke opgave die niet ten koste mocht gaan van de continuïteit en kwaliteit van de zorg. 
 
Kort voor de zomervakantie kwam het college met een voorstel over de toegang tot het sociaal domein. Om de toegang minder gecompliceerd te maken beoogt men een loket te realiseren waar alle zorgvragers terecht zouden kunnen. De huisartsen zouden in het plan extra praktijkondersteuning (POH) krijgen en het Team Sociale Ondersteuning (TSO) en het Jeugd en Gezinsteam (JGT) zouden in dienst moeten komen van de gemeente. Met name dit laatste aspect riep veel reacties op bij hulpverleners en bij cliënten; onder andere over continuïteit van zorg en het borgen van deskundigheid en onafhankelijkheid.  Onze ChristenUnie-fractie deelde deze zorgen en heeft meteen actie ondernomen door met de hulpverleners en betrokkenen in gesprek te gaan. De inbreng van deze gesprekken hebben we als fractie goed doorgesproken. Met onze zorgen en vragen hebben we vervolgens samenwerking gezocht met de andere fracties wat leidde tot een fantastisch teamwork binnen de gemeenteraad en een unanieme brief naar wethouder Van Starkenburg. Daarin is gepleit voor een onderzoek naar meerdere oplossingen. Verzocht werd om naast een model waarbij zorgverleners ambtenaar zouden worden, ook te kijken naar een inzet via duurzame detachering. Daarbij hebben we als gemeenteraad aangegeven dat er in het onderzoek rekening gehouden moest worden met: deskundigheid, cliënt ervaringen, financiën, kwaliteit en continuïteit van zorg, privacy en onafhankelijkheid.
Sinds de zomer is er vervolgens veel gebeurd. Samen met de wethouder heeft de raad een intensief en informatief traject gevolgd. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft het college naar de raad uitgesproken dat het in dienst nemen van de medewerkers van het Team Sociale Ondersteuning (TSO)  en van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) toch geen voorkeur heeft. Ook de gemeenteraad heeft ingestemd met het model waarbij zorgverleners gedetacheerd blijven vanuit verschillende organisaties.
De ChristenUnie kijkt terug op een waardevol proces. Samen met de raad en wethouder Van Starkenburg zullen Atie Kuijt, Ben van der Plas en Robert-Jan van Rijn de komende maanden constructief blijven inzetten voor een goede toegang voor alle zorgvragers in onze gemeente.

« Terug