Tracé Rijnland Route

maandag 21 januari 2008 09:30

In Katwijk hebben we ons gebogen over onze voorkeur voor het tracé van de Rijnland Route. In de commissie Ruimte van 16 januari jl. werd het niet spannend. De keuze van het College vond brede weerklank bij de raadsleden. Met name de keuze voor de zgn. "korte bypass" werd ondersteund. De "lange bypass" maakt het hele gebied tussen de N 206 en het Valkenburgse Meer in feite onbruikbaar voor andere doelen. Als ChristenUnie hebben we met name aandacht gevraagd voor een aansluiting die formeel net buiten de Rijnland Route valt: de aansluiting van de Molentuinweg op de N 206. Net als bij de andere aansluitingen willen we ook daar graag een ongelijkvloerse kruising hebben. Doe je dat niet, dan ontstaat er een "flessenhals" nog voordat je de Rijnland Route bereikt. Wethouder De Jong was het met ons eens en zal dit proberen te realiseren los van de Rijnland Route.

« Terug