Fietsers dupe van verkeersbeleid Sandtlaan

maandag 22 juni 2009 12:07

In de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2009 en de aansluitende commissie Ruimte van 13 mei heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aangaande de verkeerssituatie op de Sandtlaan. Met name de situatie voor het fietsverkeer dat met een onduidelijke en gevaarlijke situatie te maken heeft. Wethouder De Jong heeft aangegeven dat de situatie en toezicht verbeterd zou zijn.

Naar de mening van de fractie van de ChristenUnie duren de werkzaamheden veel te lang. De samenloop van werkzaamheden zoals de rioleringswerkzaamheden, verleggen van kabels en leidingen en sloop van de flats aan de Burggravenlaan zorgen voor een gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie. Ook de kruising Sandtlaan-Molentuinweg is voor fietsers een onneembare vesting (zie foto)

De afgelopen tijd bereikten ons signalen dat de situatie aan het verslechteren is. Zo blijkt de communicatie met de bewoners, nu de werkzaamheden langer gaan duren niet goed gevoerd te worden, bebording is niet leesbaar door overhangende bomen en het kruisende fiets/autoverkeer zorgt voor problemen. Daarnaast blijken er toch een aantal ongelukken gebeurd te zijn.

Donderdagmorgen 18 juni constateerde onze fractie dat de situatie voor het fietsverkeer onhoudbaar was geworden. Het enig beschikbare fietspad dat nu dubbel gebruikt wordt was volledig opengebroken (foto).

In een gesprek met de opzichter van de BAM is ons gebleken dat het openleggen van het fietspad de verantwoordelijkheid van het waterleidingbedrijf is en dat zij er op aan hebben gedrongen dit niet te doen. Kortom er wordt over de verantwoordelijkheden heen en weer geschoven.

Omdat dit toch wel de druppel was die de emmer deed overlopen heeft onze fractie als eerste de projectleider van de gemeente geïnformeerd maar gezien de politieke verantwoordelijkheid ook de verantwoordelijk wethouder schriftelijk ter verantwoording geroepen.

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat de gemeente veel meer oog moet hebben voor de zwakke verkeersdeelnemers zoals de fietser.

  1. Volledig afgesloten Sandtlaan voor fietsers ?
  2. Weet u waarom deze borden al weken op het toch smalle fietspad staan?
  3. Hoe en wanneer steken we hier over?

« Terug