Parkeren op zondag

maandag 16 november 2009 21:04

In november heeft de gemeenteraad zich gebogen over het parkeerbeleid in Katwijk. Een lastige klus, goed uitgevoerd door wethouder Wim de Jong , alleen al vanwege het feit dat er meer auto's een plaats moeten vinden dan dat er aan parkeerplekken beschikbaar is. Eén aspect trok opnieuw de aandacht en dat is het parkeren op zondag. Omdat in de pers niet alle nuances naar voren konden worden gebracht en soms elke nuance ontbrak, willen we graag de volgende toelichting geven. 

De ChristenUnie vindt de zondagsrust belangrijk. Dat is immers de dag die God ons gegeven heeft om te rusten van ons dagelijks werk en extra tijd te hebben om Hem te dienen. Ook als je daar niet in gelooft, is de zondag een rustpunt waar een mens beter van wordt. Dat maakt dat de ChristenUnie zorgvuldig omgaat met de zondagsrust, vooral waar het gaat om de inzet van medewerkers van de gemeente; daarvoor is de gemeentelijke overheid immers zelf direct verantwoordelijk.

De ChristenUnie vindt het ook belangrijk dat het gemeentebestuur zorgt voor orde en handhaving, óók op zondag. Orde en handhaving is bij uitstek de taak die aan de overheid is toevertrouwd. Deze beide standpunten komen bij elkaar in het parkeerbeleid. Naar onze mening moeten betalen op zondag om te parkeren en handhaving op zondag worden onderscheiden. De ChristenUnie is tegen betaling op zondag voor het parkeren; net zo goed als we graag willen dat ondernemers hun winkel op zondag gesloten houden om te genieten van de zondagsrust, willen we ook dat de gemeente de "parkeerwinkel" op zondag dicht heeft.

Als echter op zondag door grote drukte op mooie zomerdagen of bij druk bezocht bijeenkomsten gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan moet er wel worden opgetreden. In eerste instantie door de politie, en als dat ontoereikend is kan de burgemeester wat ons betreft ook BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) inzetten.

Dit standpunt van de ChristenUnie sluit aan bij de gevoelens van de meerderheid van de Katwijkse inwoners gezien de standpunten van de gemeenteraad tot op heden en is dus volstrekt democratisch. Volgend jaar maart heeft heel Katwijk van 18 jaar en ouder weer de gelegenheid om zich o.a. over de zondagsrust in Katwijk uit te spreken. Het zal duidelijk zijn waar de ChristenUnie voor staat.

« Terug