Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Voor de ChristenUnie telt iedereen mee

dinsdag 15 januari 2019 18:46 Een aantal partijen in Katwijk hebben een verklaring uitgebracht “Voor een tolerante samenleving”. Als ChristenUnie staan wij voor een samenleving waarin iedereen meetelt en waarin ruimte is voor ... lees verder

Vragen SGP en CU over bouwplan Chr. Muziekvereniging UNI

IMG_0509.jpgdinsdag 11 december 2018 19:38 Wanneer kan de gemeenteraad van Katwijk een raadsvoorstel tegemoet zien?


Op 19 november 2018 ontvingen de politieke fracties van de gemeente Katwijk van de Chr. Muziekvereniging Uitspanning na Inspanning (UNI) een brief met als onderwerp “Herinnering m.b.t. bouwplan verenigingsgebouw UNI”. In deze brief wordt aan de ene kant een overzicht gegeven van het verloop van het proces vanaf 2014 tot nu toe en aan de andere kant de zorg uitgesproken over de duur van het traject en de daarmee gepaard gaande stijging van de kosten. lees verder

Algemene Beschouwingen begroting 2019

Vuurtoren Katwijk.jpgzaterdag 01 december 2018 21:07 Fractievoorzitter Ton de Vries heeft de volgende Algemene Beschouwingen namens de ChristenUnie uitgesproken bij de behandeling van de begroting 2019 op 8 november 2018. lees verder

ChristenUnie maakt zich sterk voor huisvesting voedselbank

C0F3DA64-6004-4A26-9E5D-16A004BB9197donderdag 20 september 2018 14:39 De fractie van de ChristenUnie heeft van het bestuur van Stichting Voedselbank Katwijk (VBK) vernomen dat zij haar onderkomen in de loop van 2019 zal kwijtraken. Als gevolg van wijkvernieuwing zal... lees verder

ChristenUnie: Katwijks strand toegankelijk voor iedereen.

4F4D1224-A32A-492E-AD85-1D27786B8BB4dinsdag 04 september 2018 14:37 Afgelopen zomer hebben weer veel mensen kunnen genieten van het Katwijkse strand, maar is ons prachtige strand voldoende toegankelijk voor mensen met een beperking? Want ook voor hen is het ... lees verder

Overig nieuws

Marketing voor een gemoedelijke familiebadplaats

De gemeenteraad heeft het evaluatierapport van Katwijk Marketing besproken. De citymarketingorganisatie met focus op toerisme en recreatie voert promotieactiviteiten uit, coördineert de toeristische informatievoorziening via het VVV Agentschap en ontwikkelt acties en arrangementen. 
Uit het onderzoek blijkt dat Katwijk Marketing in het algemeen afspraken nakomt en dat het beschikbare budget adequaat wordt besteed. Echter een duidelijke visie en strategie ontbreekt, daarom is een transitiejaar nodig en moet in 2019 de basis gelegd worden voor de totstandkoming van het meerjarenplan voor de citymarketing. De kosten hiervoor zullen voor de helft gefinancierd worden door gemeente Katwijk op voorwaarde dat de andere helft wordt toegekend vanuit het bedrijfsleven.
Tijdens dit overgangsjaar zal er geen aanvullend marketingbudget beschikbaar worden gesteld door gemeente Katwijk. Hier werd door Katwijk Marketing met onbegrip op gereageerd. Het marketing budget dat in 2017 en 2018 door gemeente Katwijk is vertrekt was echter maar tijdelijk en ook niet toegezegd voor komend jaar. ChristenUnie raadslid Geesje Haasnoot: “De ChristenUnie is altijd terughoudend geweest in het stoppen van gemeentelijk geld in de marketing van de toeristische sector. In het verleden droeg het bedrijfsleven zelf de kosten van campagnes. Wij zien geen problemen dat dit voor dit jaar niet zou kunnen lukken.”
In september praat de gemeenteraad verder over een brede strategie van city marketing mogelijk ook op het gebied van wonen en werken. Het accent moet liggen op het verschuiven van promotionele activiteiten naar citymarketing met een lange termijn strategie. Wat de ChristenUnie betreft staat 1 doel voor dit meerjarenplan al vast: Katwijk blijft een gemoedelijke familiebadplaats.