Wethouder

Gerard Mostert

Gerard.Mostert@katwijk.christenunie.nl
tel. 071-40 654003

Portefeuille: Stedelijke Ontwikkeling en WonenRuimtelijke Ordening

  • Wonen
  • Projectlocatie Valkenburg (coördinerend portefeuillehouder)
  • Unmanned Valley
  • Programma Implementatie Omgevingswet
  • Greenport
  • Water