Gemeente start met fietspad Westerbaan - kust

csm_Fietspad_Westerbaan_6379f5d413-768x520.jpgvrijdag 09 maart 2018 14:37

Het is al vele jaren de wens van de gemeente om aan de zuidkant van Katwijk een hoogwaardige fietsverbinding naar de kust te realiseren. Voor een betere ontsluiting van de badplaats is een snelle, veilige en aantrekkelijke fietsverbinding nodig vanaf de zee langs de duinen, die aansluit op de toekomstige snelfietsroute langs de Ir. G. Tjalmaweg, die in het kader van de RijnlandRoute wordt aangelegd. Op 6 maart heeft het college van B&W groen licht gegeven voor de uitwerking van dit fietspad, dat tussen de Laan van Nieuw Zuid en de verlengde Westerbaan moet komen.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Deze verbinding is echt hard nodig. Het verbetert de bereikbaarheid van Katwijk aan Zee, de fietsstructuur in Katwijk en de regio en het geeft onze bewoners meer gelegenheid het duingebied te beleven. En op deze plek wordt het natuurlijk het mooiste fietspad van Katwijk!’

Ontbrekende schakel
De fietsverbinding die nu in de maak is, vormt de ontbrekende schakel tussen het fietspad vanaf de duinen naar de Laan van Nieuw Zuid en de fietsverbinding vanaf de Westerbaan/Cantineweg naar de Ir. G. Tjalmaweg. Na de realisatie van de RijnlandRoute en de hieraan gekoppelde Noordelijke Parkzone waarin de snelfietsroute naar Leiden zit, is er dan een aaneengeschakelde fietsroute van Leiden naar Katwijk aan Zee. Het fietspad komt te lopen tussen het Natura2000 gebied en de bebouwing van Katwijk aan Zee. Naast het fietspad wordt ook een voetpad aangelegd, en er wordt gekeken of het gezien de beperkte ruimte mogelijk is een ruiterpad in te passen. Een bijkomend voordeel van het fietspad op deze locatie is dat het een verkeersveiliger alternatief is voor fietsers die nu langs het Bosplein naar de kust fietsen.

Betrokkenheid omgeving
Het college van B&W heeft dinsdag het projectplan voor het ontwerp en aanleg van het fietspad vastgesteld. In dit plan zijn een aantal kaders en uitgangspunten voor het ontwerp van het fietspad opgenomen. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Er ligt nog geen ontwerp voor het fietspad. Dat willen we met de omgeving gaan maken. Juist omdat het een gebied is waarin veel verschillende belangen liggen, is het zaak om dit zorgvuldig met alle betrokkenen te gaan bekijken. Binnenkort wordt er een informatiebijeenkomst voor de omgeving georganiseerd, waarin betrokkenen zich ook aan kunnen melden voor de klankbordgroep. Dan gaat het ontwerpen pas echt beginnen.’

Planning
De periode tot aan de zomervakantie wil de gemeente gebruiken om samen met de klankbordgroep tot een ontwerp en inpassingsplan voor het fietspad te komen. Omdat voor de aanleg van het fietspad het bestemmingsplan moet worden aangepast, zal het verdere proces ook nog enige tijd vergen. De gemeente verwacht het fietspad eind volgend jaar aan te kunnen leggen.

(bron: persbericht gemeente Katwijk)

« Terug