ChristenUnie: meldpunt fietsongevallen Boulevard

9C08C27A-B7D4-48D8-9763-C77B31A51459.jpegdinsdag 06 maart 2018 14:38

Van verschillende kanten kreeg de ChristenUnie signalen dat er meer fietsongevallen zouden plaatsvinden op de Boulevard en dat de opstaande stoeprand de oorzaak zou zijn. Naar aanleiding hiervan is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de hulpdiensten die geregistreerde cijfers van ongevallen kon geven. Dit was reden voor de ChristenUnie om vragen te stellen aan de gemeente over het aantal, de oorzaak en de veiligheid van het fietspad op de Boulevard.

Het antwoord van het College geeft aan dat wordt nagedacht over vergevingsgezind ontwerpen, dat een kwaliteitsteam wordt ingesteld (BVO-Brede Verkeersoverleg) die met optimalisatie voorstellen kan komen en dat een goede analyse naar aard en oorzaak in gang wordt gezet van geregistreerde gevallen. Het resultaat wordt meegenomen bij de optimalisatie voorstellen van het BVO.

Prima voorstellen, maar intussen melden zich inwoners die op de Boulevard zijn gevallen met hun fiets bij de ChristenUnie met de vraag waar zij zich moeten melden. Dat kan op de site: https://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem

Deze site functioneert reeds meerdere jaren en wordt steeds meer gebruikt. De meldingen komen op de server van het Landelijk bureau en gaan direct naar de wegbeheerder of naar de vrijwilligers ter plaatse. De Fietsersbond heeft goede ervaringen met de wegbeheerder van Katwijk, krijgt altijd antwoord en indien nodig volgt er een actie.

Registreren is noodzakelijk om te komen tot een goede analyse! De ChristenUnie roept u op melding te maken van uw fietsongeval op de Boulevard bij bovengenoemd Meldpunt Fietsersbond.

« Terug